In bài viết

Giao kiểm tra, giải quyết kiến nghị tại Công ty Vinafor-Vinh

(Chinhphu.vn) – Tiếp nhận kiến nghị của cán bộ công đoàn Công ty Vinafor – Vinh qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến việc giải quyết chế độ trợ cấp người lao động khi doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, Bộ LĐTBXH giao Sở LĐTBXH Nghệ An kiểm tra tình hình thực tế và trả lời vấn đề này.

20/01/2017 10:02

Công ty Vinafor - Vinh được cổ phần hóa năm 2005, có vốn điều lệ 2,5 tỷ đồng; trong đó Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối với tỷ lệ 63,21%. Ngày 1/8/2016, Công ty thông báo tạm ngừng hoạt động tại Xí nghiệp Bến Thủy trong thời gian chưa có đơn hàng kể từ ngày 1/8/2016 cho đến khi Công ty ký được đơn hàng mới.

Trong thời gian Xí nghiệp tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh thì toàn bộ cán bộ công nhân viên làm việc tại Xí nghiệp tạm thời nghỉ việc không lương và đóng BHXH 21,5%.

Ông Nguyễn Tất Thắng, cán bộ công đoàn của Công ty đề nghị giải đáp, số lao động này khi chấm dứt hợp đồng lao động thì Công ty có phải chi trả tiền trợ cấp thôi việc theo Điều 49 của Bộ luật Lao động năm 2012 không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển kiến nghị của ông Nguyễn Tất Thắng đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, để kiểm tra tình hình thực tế tại doanh nghiệp, nghiên cứu, trả lời ông Thắng và báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để trả lời công khai trên Cổng TTĐT Chính phủ.

Chinhphu.vn