In bài viết

Giáo viên tiếng Anh tiểu học có cần chứng chỉ ngoại ngữ thứ hai?

(Chinhphu.vn) – Bà Lại Duyên (Hà Nội) tốt nghiệp đại học ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh sư phạm hệ tại chức năm 2007. Bà Duyên hỏi, bà muốn nộp hồ sơ thi tuyển giáo viên tiếng Anh tiểu học thì cần những chứng chỉ gì, có cần chứng chỉ ngoại ngữ thứ hai không?

23/02/2021 07:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên tiểu học là có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên. Trường hợp chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Do đó, nếu bà Lại Duyên có bằng cử nhân không phải ngành đào tạo giáo viên thì phải cần thêm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên tiểu học.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thiện Thông tư quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương giáo viên tiểu học thay thế Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV (dự kiến ban hành trong tháng 2/2021), trong đó không quy định giáo viên dạy tiếng Anh ở cấp tiểu học cần phải có chứng chỉ ngoại ngữ thứ hai.

Chinhphu.vn