In bài viết

Giáo viên trường THCS Tiên Phong có được trợ cấp ưu đãi?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Ngọc Khương và bà Văn Thị Chuyên, giáo viên trường THCS Tiên Phong, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về quyền lợi đối với giáo viên công tác tại trường.

15/07/2015 08:02

Xã Tiên Phong có trong danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015 theo Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, các giáo viên công tác tại trường chưa được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên trả lời như sau:

Theo Công văn số 561/UBDT-CSDT ngày 8/6/2015 của Uỷ ban Dân tộc về việc áp dụng chính sách đối với địa bàn đặc biệt khó khăn: "Việc áp dụng chính sách đối với địa bàn đặc biệt khó khăn là các xã khu vực III (xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nhất), thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực I, II được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và các Quyết định sửa đổi, bổ sung...

... Các đối tượng không thuộc xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn của xã khu vực I và khu vực II, không thuộc đối tượng được thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP".

Trường THCS Tiên Phong nằm trên địa bàn xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, không thuộc xã khu vực III theo quy định. Do vậy, viên chức làm việc tại trường THCS Tiên Phong không được thụ hưởng chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

Chinhphu.vn