In bài viết

Giáo viên vùng đặc biệt khó khăn được hưởng những phụ cấp nào?

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Văn Nam (Đắk Lắk) là giáo viên hợp đồng tại trường THCS công lập thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 4/2012 đến nay, có đóng BHXH đầy đủ. Tháng 9/2020, ông được xét tuyển theo diện đặc cách và vẫn làm việc tại đơn vị cũ.

15/02/2021 07:02

Ông Nam hỏi, ông được nhận các loại phụ cấp nào? Thời điểm để tính hưởng các loại phụ cấp (phụ cấp thâm niên, dạy lâu năm) là từ khi nào (lúc bắt đầu ký hợp đồng hay lúc được xét tuyển đặc cách)?    

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy (kể cả giáo viên hợp đồng) tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ công tác tại miền núi, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, ngoài được hưởng các chế độ phụ cấp ưu đãi, còn được hưởng thêm một số chế độ phụ cấp, trợ cấp khác như: Phụ cấp thu hút; phụ cấp công tác lâu năm; trợ cấp lần đầu; trợ cấp 1 lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thanh toán tiền tàu xe khi nghỉ phép hoặc nghỉ tết hàng năm; phụ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt, nước sạch; phụ cấp lưu động, trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lực vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

Đối với phụ cấp thâm niên, nhà giáo trong biên chế có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1% (Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ).

Chinhphu.vn