In bài viết

Giáo viên xin việc tại vùng ĐBKK có được trợ cấp lần đầu?

(Chinhphu.vn) - Bà Đỗ Thị Nhự là giáo viên hợp đồng tại Trường THCS Tân Thanh (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) từ tháng 9/2010, hưởng lương ngân sách Nhà nước. Tháng 4/2017, bà được tuyển dụng viên chức.

26/05/2017 08:02

Trường THCS Tân Thanh đóng trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn, còn bà Nhự có hộ khẩu tại thị trấn Đinh Văn, không thuộc vùng khó khăn.

Bà Nhự hỏi, trường hợp của bà có được hưởng trợ cấp lần đầu không? Nếu trong năm học tới bà có điều kiện chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thì có được hưởng chế độ phụ cấp chuyển vùng không?

Về vấn đề này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng có ý kiến như sau:

Bà Đỗ Thị Nhự có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà là người đến xin việc và được trường THCS Tân Thanh ký hợp đồng lao động làm giáo viên từ tháng 9/2010; đến tháng 4/2017 đã được tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch viên chức. Trường THCS Tân Thanh thuộc xã Tân Thanh là xã đặc biệt khó khăn từ tháng 7/2007 đến nay.

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 61/2006/NĐ-CP thì nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác tại các cơ sở giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu 4.000.000 đồng cho một người. UBND cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương.

Cũng theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP thì nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển, UBND cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương.

Như vậy, chỉ những nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mới được hưởng trợ cấp lần đầu.

Đối với trường hợp bà Đỗ Thị Nhự đến xin việc và được nhà trường ký hợp đồng lao động làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, không phải do được luân chuyển nên bà Đỗ Thị Nhự không thuộc đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu theo quy định tại Nghị định số 61/2010/NĐ-CP và Nghị định số 19/2013/NĐ-CP.

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP thì cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ ngày 1/3/2011 (ngày Nghị định số 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) từ 3 năm trở lên đối với nữ, 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung và trợ cấp chuyển vùng (áp dụng trong trường hợp có gia đình chuyển đi theo) bằng 12 tháng lương tối thiểu chung.

Như vậy những trường hợp đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trước ngày 1/3/2011 (ngày Nghị định số 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) không thuộc đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Đối với trường hợp bà Đỗ Thị Nhự đến xin việc và được nhà trường ký hợp đồng lao động làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 9/2010, trước ngày Nghị định số 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nên bà Đỗ Thị Nhự không thuộc đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Điều kiện hưởng trợ cấp chuyển vùng

Theo quy định tại Điều 8 của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP thì đối tượng đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu sẽ được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy những cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn phải đủ từ 10 năm trở lên thì được hưởng trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trường hợp bà Nhự có thời gian công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 9/2010 đến nay chưa đủ 10 năm theo quy định. Trong năm học tới (2017-2018) nếu bà Nhự chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ chưa đủ thời gian theo quy định để được hưởng trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Chinhphu.vn