In bài viết

Giữ ổn định giá bán xăng dầu, ngừng trích quỹ với xăng

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính có công văn số 15448/BTC-QLG gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối yêu cầu giữ ổn định giá bán, mức trích Quỹ Bình ổn giá, thuế suất thuế nhập khẩu đối với các chủng loại xăng dầu như hiện hành.

08/11/2012 14:38

Trên cơ sở diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây, sau khi thống nhất với Bộ Công Thương và theo nguyên tắc tính toán giá cơ sở, Bộ Tài chính cho biết, mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày (từ 7/10 đến 5/11) đối với mặt hàng xăng A92 đang có lãi 31 đồng/lít, dầu madut lãi 248 đồng/kg. Riêng mặt hàng dầu hỏa lỗ 464 đồng/lít và dầu diezel lỗ 297 đồng/lít.

Nhưng, sau khi sử dụng Quỹ bình ổn giá với mức cộng thêm 300 đồng cho một lít xăng và dầu diezel, 500 đồng/lít đối với dầu hỏa, thì các mặt hàng trên đều đã có lãi. Cụ thể, xăng lãi 331 đồng/lít, dầu diezel lãi 3 đồng/lít, dầu hỏa lãi 36 đồng/lít và madut lãi 248 đồng/lít.

Trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở theo tính toán của Bộ Tài chính như trên, Liên Bộ Tài chính - Công Thương thống nhất chỉ đạo giữ ổn định giá bán, mức trích Quỹ Bình ổn giá, thuế suất thuế nhập khẩu đối với các chủng loại xăng dầu như hiện hành.

Về sử Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng, Bộ Tài chính quyết định ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá từ mức 300 đồng/lít xuống còn 0 đồng/lít. Đối với mặt hàng điêzen, dầu hỏa, được giữ ổn định mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá như hiện hành (điêzen là 300 đồng/lít, dầu hỏa là 500 đồng/lít).

Bộ Tài chính cũng chỉ đạo khôi phục lợi nhuận định mức trong cơ cấu giá cơ sở với tất cả các mặt hàng xăng dầu để thống nhất thực hiện nguyên tắc hài hòa các lợi ích Nhà nước, người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Thời điểm thực hiện được áp dụng tính từ 19 giờ ngày 6/11/2012

Thu Nga