In bài viết

Gỡ vướng cho thuế xuất, nhập khẩu

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

18/11/2020 16:32

Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cho biết, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu sửa đổi chính sách thuế để giải quyết các vướng mắc về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ hồ sơ dự án sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu (dự thảo Nghị định). Ngày 03/7/2020, Bộ Tài chính có công văn số 8107/BTC-CST về giải trình, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Tuy nhiên, đến nay Bộ Tài chính tiếp tục nhận được các kiến nghị, vướng mắc của các doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tạo thuận lợi thu hút nguồn vốn đầu tư FDI mới, Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất sửa đổi tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu như sau:

Về bổ sung điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với khu phi thuế quan là doanh nghiệp chế xuất (DNCX) và áp dụng chính sách thuế đối với DNCX (Điều 28a dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP)

Thực tế thực hiện các quy định trên đã phát sinh các vướng mắc sau:

1. Vướng mắc về việc xác nhận khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP.

2. Vướng mắc về việc áp dụng cơ chế thực hiện đối với doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng chưa được công nhận là doanh nghiệp chế xuất.

Hiện nay, một số doanh nghiệp đã được cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong đó ghi rõ khi đáp ứng đủ điều kiện về doanh nghiệp chế xuất theo quy định của pháp luật Việt Nam thì mới được công nhận là doanh nghiệp chế xuất hoặc doanh nghiệp được áp dụng cơ chế đối với khu chế xuất theo quy định của pháp luật. Vì vậy, các doanh nghiệp chưa được cơ quan hải quan xác nhận về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan nên chưa được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan. Do đó, khi nhập khẩu hàng hoá trong giai đoạn xây dựng nhà máy, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện kê khai nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định. Đồng thời, khi doanh nghiệp đã được cơ quan hải quan xác nhận là đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan thì các DNCX này cũng không thuộc đối tượng được hoàn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đã nộp trong quá trình xây dựng dự án (do không thuộc các trường hợp được hoàn thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế số 107 và không được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp luật thuế giá trị gia tăng).

Để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh nêu trên, Bộ Tài đề xuất bổ sung tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP nội dung quy định về điều kiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với khu phi thuế quan là doanh nghiệp chế xuất và áp dụng ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp chế xuất như sau:

“Điều 28a. Điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan là doanh nghiệp chế xuất

1. Điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với khu phi thuế quan là doanh nghiệp chế xuất:

a) Có hàng rào cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài; có cổng/cửa ra, vào đảm bảo chỉ đưa hàng hóa ra, vào doanh nghiệp chế xuất qua cổng/cửa.

b) Có hệ thống camera quan sát được các vị trí tại cổng/cửa ra, vào và các vị trí lưu giữ hàng hóa ở  tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ); dữ liệu hình ảnh camera được kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan quản lý doanh nghiệp và  được lưu giữ tại doanh nghiệp chế xuất tối thiểu 12 tháng.

c) Có phần mềm quản lý hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế của doanh nghiệp chế xuất để báo cáo quyết toán nhập- xuất- tồn về tình hình sử dụng theo quy định pháp luật về hải quan; có phần mềm giám sát hàng hóa ra, vào doanh nghiệp chế xuất đảm bảo yêu cầu sao lưu, kết xuất, chia sẻ dữ liệu cho cơ quan hải quan.

3. Doanh nghiệp được hưởng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc được xác nhận bằng văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư nếu trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản xác xác nhận của cơ quan đăng ký đầu tư quy định là doanh nghiệp chế xuất.”

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Khánh Linh