In bài viết

Gỡ vướng gia hạn nộp thuế GTGT cho doanh nghiệp

(Chinhphu.vn) - Trường hợp doanh nghiệp được xếp hạng 1 nhưng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt đường sắt có sử dụng nhiều lao động thì doanh nghiệp vẫn thuộc diện được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo quy định.

26/08/2012 08:07

Tổng cục Thuế hướng dẫn một số vướng mắc của doanh nghiệp về thực hiện gia hạn nộp thuế GTGT theo Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính như sau:

Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng đủ điều kiện để được gia hạn nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính, đã nộp thuế GTGT tháng 4/2012 vào ngân sách nhà nước và nay đề nghị hoàn số thuế đã nộp thì Cục Thuế sẽ hướng dẫn doanh nghiệp lựa chọn bù trừ giữa số tiền thuế GTGT đã nộp với các khoản thuế còn phải nộp khác hoặc giải quyết hoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp cho doanh nghiệp theo đúng quy định tại Điều 28 Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp doanh nghiệp được xếp hạng 1 nhưng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt đường sắt có sử dụng nhiều lao động thì căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 83/2012/TT-BTC, doanh nghiệp vẫn thuộc diện được gia hạn nộp thuế GTGT theo quy định.

Tại khoản 6 Điều 1 của Thông tư đã hướng dẫn rõ thời hạn nộp Phụ lục 01 về gia hạn nộp thuế của tháng 5, 6 là thời hạn nộp tờ khai thuế của tháng được gia hạn. Trường hợp người nộp thuế chậm nộp Phụ lục 01 của tháng 5, tháng 6 thì cơ quan thuế xem xét tình hình thực tế để xử lý phù hợp theo quy định.

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực được gia hạn thì không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT.

Cũng theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, đơn vị sự nghiệp không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT theo Thông tư số 83/2012/TT-BTC.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin, bài liên quan:

Hướng dẫn gia hạn thuế, giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết 13/NQ-CP