In bài viết

Gỡ vướng thủ tục nhập khẩu tiền chất công nghiệp

(Chinhphu.vn) - Do vướng mắc trong kết nối thủ tục hành chính, hàng hóa không thông quan được, bị lưu kho bãi, sản xuất bị đình trệ, doanh nghiệp chịu thiệt hại kép… là kiến nghị của Công ty TNHH Huynh Đệ Trấn Thành (TPHCM) gửi đến Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp để đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp tháo gỡ.

12/06/2019 08:02

Theo phản ánh, ngày 3/4/2019, Công ty TNHH Huynh Đệ Trấn Thành mở tờ khai tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư TPHCM, xuất trình giấy phép tiền chất bản chính (hóa chất Axit Formic) nhưng Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư TPHCM không cho Công ty thông quan lô hàng do vướng mắc về giấy phép nhập khẩu giữa bản giấy và bản điện tử.

Chi cục cũng đã gửi công văn đến Tổng cục Hải quan đề nghị trả lời vướng mắc này. Tuy nhiên, đến nay trường hợp của Công ty vẫn chưa nhận được phản hồi. Lô hàng Công ty đã bị lưu bãi hơn 1 tháng, mất nhiều chi phí. Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư TPHCM không có giải pháp gì, cũng không cho mang hàng về bảo quản, nhà máy thiếu nguyên phụ liệu sản xuất, công nhân không có việc làm, gây thiệt hại lớn cho Công ty.

Công ty đã xin giấy phép tiền chất trước khi nhập khẩu nhưng do Cục Hóa chất và cơ quan Hải quan không đồng nhất gây ảnh hưởng nặng nề cho Công ty mà thực tế lỗi không phải do Công ty.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Huynh Đệ Trấn Thành đề nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 28/11/2018, Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương có Công văn số 1358/XNK-TLH gửi Tổng cục Hải quan thống nhất thời điểm chính thức kết nối 5 thủ tục hành chính (trong đó bao gồm thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp); đồng thời thống nhất: “Thời gian chuyển tiếp kể từ thời điểm chính thức kết nối các thủ tục trên để doanh nghiệp chấm dứt nộp hồ sơ giấy và thực hiện thủ tục hoàn toàn qua hệ thống một cửa quốc gia là hết quý I năm 2019”.

Ngày 27/12/2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 7523/TCHQ-CNTT thông báo việc triển khai chính thức 5 thủ tục hành chính (trong đó bao gồm thủ tục cấp giấy phép nhập (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp) bắt đầu kể từ ngày 24/12/2018.

Trên cơ sở ý kiến của Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TPHCM căn cứ thực tế giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp của Bộ Công Thương cấp cho Công ty TNHH Huynh Đệ Trấn Thành thực hiện như sau:

Đối với giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu tiền chất công nghiệp dưới dạng bản giấy có ngày ban hành giấy phép trước ngày 1/4/2019 thì cơ quan Hải quan xem xét giải quyết thủ tục hải quan trên cơ sở giấy phép dưới dạng bản giấy do doanh nghiệp nộp/xuất trình theo quy định.

Trong trường hợp lô hàng đồng thời được cấp giấy phép dưới dạng bản điện tử trên Hệ thống cổng thông tin một cửa quốc gia và giấy phép dưới dạng bản giấy thì cơ quan Hải quan thực hiện thủ tục thông quan theo sự lựa chọn của doanh nghiệp (bản giấy/bản điện tử).

Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan cho lô hàng, Cục Hải quan TPHCM thông báo thông tin giấy phép doanh nghiệp đã sử dụng tới Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để các đơn vị được biết, phối hợp theo dõi.

Việc theo dõi trừ lùi đối với trường hợp nhập khẩu nhiều lần thực hiện theo quy định về theo dõi, trừ lùi nêu tại Khoản 17, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Đối với những giấy phép được cấp từ ngày 1/4/2019 trở đi, cơ quan Hải quan thống nhất chỉ áp dụng giấy phép dưới dạng bản điện tử trên Hệ thống cổng thông tin một cửa quốc gia để thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.

Việc theo dõi trừ lùi đối với trường hợp nhập khẩu nhiều lần thực hiện theo quy định về theo dõi, trừ lùi đối với giấy phép được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia nêu tại Khoản 17, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Chinhphu.vn