In bài viết

Gỡ vướng về chứng từ thanh toán đối với nguyên liệu NK

(Chinhphu.vn) - Công ty CP Scavi (KCN Biên Hòa, Đồng Nai) và Công ty Scavi Huế (KCN Phong Thu, Thừa Thiên Huế) đề nghị được miễn cung cấp, liệt kê chứng từ thanh toán nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu theo Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính khi nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế.

12/01/2015 16:56

Về vấn đề này, trong văn bản gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và 2 Công ty nêu trên, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Liên quan đến những vướng mắc, khó khăn doanh nghiệp, thì từ ngày 1/1/2015 thực hiện Luật Hải quan sửa đổi đã được Quốc hội thông qua ngày 23/6/2014, khi đó, Bộ Tài chính đồng ý với kiến nghị của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu đã thực xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, không tiêu thụ trong nước thì hồ sơ hoàn thuế không thu thuế không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp chứng từ thanh toán đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu.

Trường hợp có nghi vấn thì sau khi thực hiện xong việc hoàn thuế, không thu thuế, chuyển hồ sơ cho Chi cục kiểm tra sau thông quan để thực hiện kiểm tra theo quy định.

Thanh Thủy