In bài viết

Gói thầu mua sắm thường xuyên có được chỉ định thầu?

(Chinhphu.vn) – Đơn vị của bà Quách Hoàng Thảo (Thừa Thiên-Huế) đang lập hồ sơ sửa chữa thường xuyên nhỏ lẻ nhà cửa không thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách thường xuyên với dự toán các gói là: 191 triệu đồng, 236 triệu đồng và 587 triệu đồng.

31/05/2018 16:20

Bà Thảo hỏi, đơn vị bà chỉ định thầu đối với gói thầu có giá trị như trên có được không? Phải áp dụng văn bản nào để thực hiện - Thông tư số 58/2016/TT-BTC hoặc Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 hay cả hai văn bản trên? Đây có phải là gói thầu phi tư vấn hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo Khoản 2, Điều 54 và Điểm a, Khoản 6, Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định hạn mức chỉ định thầu là không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Đối với vấn đề của đơn vị bà Thảo, việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu sử dụng vốn mua sắm thường xuyên phải tuân thủ theo quy định của pháp luật đấu thầu và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016. Theo đó, gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu lớn hơn 100 triệu đồng không được áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Ngoài ra, theo quy định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 58/2016/TT-BTC thì dịch vụ phi tư vấn bao gồm:

- Thuê các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, trang thiết bị, phương tiện làm việc, phương tiện vận chuyển;

- Sửa chữa thường xuyên nhỏ, lẻ nhà cửa, công trình xây dựng không thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ bản;

- Dịch vụ thuê trụ sở làm việc, nhà trạm, ô tô phục vụ công tác, vệ sinh công nghiệp;

- Dịch vụ xử lý chất thải;

- Dịch vụ chăm sóc vườn hoa, cây cảnh;

- Dịch vụ thuê đường truyền dẫn;

- Dịch vụ bảo hiểm;

- Dịch vụ thẩm định giá (nếu có);

- Dịch vụ cung cấp điện, nước, điện thoại cố định;

- Dịch vụ đào tạo, tập huấn, tổ chức hội nghị, hội thảo và các dịch vụ phi tư vấn khác.

Chinhphu.vn