In bài viết

Hà Nội: Cải thiện chất lượng lưới điện nông thôn

(Chinhphu.vn) - Sau 5 năm triển khai Đề án điện nông thôn (2008-2012), EVNHANOI đã thực hiện nhiều giải pháp cải thiện chất lượng nguồn điện để bảo đảm cung cấp điện ổn định cho khu vực nông thôn.

25/07/2013 10:16
Tính đến nay, Tổng Công ty điện lực Hà Nội ( EVN HANOI) đã tiếp nhận 254 xã, bán điện trực tiếp cho gần 600.000 hộ dân, hoàn trả 100% vốn đầu tư lưới điện trung áp nông thôn cho 102 công trình (trong đó có 13 công trình của Hà Nội, 99 công trình của Hà Tây cũ).

Cùng với việc đầu tư cải tạo lưới điện, áp dụng các biện pháp quản lý vận hành, EVNHANOI tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tuyên truyền đến các hộ sử dụng điện ở nông thôn biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. 

EVN HANOI đã chủ động triển khai đồng bộ công tác quản lý kinh doanh nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho người dân. 100% hộ dân ở nhiều xã đã được Tổng Công ty ký hợp đồng mua bán điện với mức giá theo đúng qui định; nhiều biện pháp chăm sóc khách hàng như thu tiền điện tại nhà, dịch vụ thanh toán tiền điện qua ngân hàng, giảm thời gian cấp mới công tơ điện cũng được triển khai.

Trước đây, ở các huyện Ba Vì, Ứng Hoà, Sơn Tây, Đan Phượng, Thường Tín… nguồn lưới điện cũ không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành, gây mất an toàn… thì nay người dân ở những huyện này đã có lưới điện ổn định, chất lượng cuộc sống theo đó cũng được cải thiện.

Ông Mai Chí Hùng, Phó Tổng Giám đốc EVN HANOI, cho biết thực hiện “Đề án điện nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2008-2012”,  Hà Nội đã tập trung đầu tư cải tạo và nâng cấp lưới điện nông thôn theo hướng hiện đại hóa. Theo đó, hệ thống lưới điện nông thôn đã được cải tạo và nâng cấp thông qua nhiều kênh huy động và vốn của Tổng công ty.

Tổng Công ty đã thực hiện hoàn trả vốn 900 công trình lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn thành phối với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng, đạt 100% số công trình đủ điều kiện hoàn trả. 

Trong thời gian tới, Tổng Công ty sẽ tiếp tục đề xuất UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các xã và các tổ chức quản lý điện nông thôn thực hiện quản lý kinh doanh điện theo Luật Điện lực, thực hiện đúng giá bán điện Chính phủ quy định, đồng thời, phối hợp với các huyện, xã rà soát lại các tổ chức kinh doanh điện nông thôn đang có giấy phép hoạt động điện lực; tham mưu, đề xuất kịp thời với UBND Thành phố về cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ, xử lý các vướng mắc trong công tác điện nông thôn…

Toàn Thắng