In bài viết

Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng

(Chinhphu.vn) - Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm vể phòng chống tham nhũng là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc phát hiện và phòng ngừa phòng chống tham nhũng.

22/12/2011 19:09

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Chinhphu.vn

Chiều 22/12, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN), sơ kết giai đoạn 1 thực hiện Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 và tập huấn, triển khai Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ về minh bạch tài sản.

Báo cáo về kết quả qua 5 năm thực hiện Luật PCTN, ông Nguyễn Văn Tuấn Dũng, Chánh Thanh tra Thành phố cho biết, thực hiện Luật PCTN và Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020, công tác PCTN trên địa bàn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Thành phố đã chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách pháp luật về PCTN bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và sâu rộng.

Từ năm 2008 đến nay, Thành phố đã thực hiện việc kê khai tài sản và thu nhập theo đúng quy định và chỉ đạo của Trung ương, 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã thực hiện kê khai và báo cáo kết quả kê khai, số người kê khai cũng tăng lên từ 24.189 người năm 2008 lên 26.934 người năm 2010, qua đó đã từng bước phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi tham nhũng. Hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng được công khai, minh bạch trên các lĩnh vực như công khai dự toán, quyết toán ngân sách; trong quản lý tài sản công; quản lý đầu tư xây dựng… Bên cạnh đó, các quy định về quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn từng bước được hoàn thiện, công tác CCHC được tăng cường cũng đã góp phần quan trọng giúp phòng ngừa tham nhũng.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về PCTN, cơ quan thanh tra các cấp đã tiến hành 297 cuộc thanh, kiểm tra về PCTN, phát hiện giá trị tài sản tham nhũng 15,826 tỷ đồng. Cơ quan Công an TP khám phá, phát hiện và khởi tố 125 vụ/273 bị can về tham nhũng, lạm dụng chức vụ quyền hạn...

Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, Thành phố đã tập trung xây dựng, chỉ đạo thực hiện công khai tiêu chuẩn chức danh cán bộ, chế độ đãi ngộ, quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thi đua khen thưởng và chuyển đổi vị trí công tác. Từ 2007 đến nay đã có 4.309 cán bộ, công chức, viên chức chuyển đổi vị trí công tác; luân chuyển 3 đợt với 50 cán bộ diện Thường vụ Thành ủy quản lý.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác PCTN thời gian qua vẫn còn hạn chế. Vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức gây phiền hà, sách nhiễu công dân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC liên quan đến các lĩnh vực như đất đai, thẩm định dự án, duyệt quyết toán.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật phòng chống tham nhũng, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh yêu cầu các cấp, ngành của TP Hà Nội tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm về PCTN, trong đó, tiếp tục triển khai hiệu quả Luật PCTN, Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 và Chương trình 09 của Thành ủy về “Đẩy mạnh đấu tranh PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc phát hiện và phòng ngừa PCTN; thực hiện tốt việc công khai minh bạch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCTN; tiếp tục rà soát, sửa đổi và bổ sung, hoàn thiện các chế độ chính sách; thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm cá nhân; gắn PCTN với CCHC và cải cách tư pháp; xác định công tác PCTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị…

Để thực hiện được các nhiệm vụ trên, TP Hà Nội kiến nghị Chính phủ rà soát, điều chỉnh Nghị định 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCTN để phù hợp, đồng bộ với các văn bản khác và với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội hiện nay; đề nghị Văn phòng BCĐ Trung ương về PCTN và Thanh tra Chính phủ tăng cường tập huấn về PCTN; sớm có hướng dẫn triển khai Chiến lược quốc gia về PCTN trong giai đoạn tới và hỗ trợ Thành phố xây dựng cơ sở dữ liệu về PCTN.

Việt Hà