In bài viết

Hai cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp

(Chinhphu.vn) – Phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hay Sở Tư pháp cấp đều bảo đảm tính chính xác và có giá trị pháp lý như nhau.

03/04/2021 08:02

Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Minh Châu (TPHCM), trong hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề có liệt kê một trong các giấy tờ là Phiếu lý lịch tư pháp. Phiếu lý lịch tư pháp được cấp cho người dân nhằm thể hiện tình trạng án tích của người đó và có 2 cơ quan có thẩm quyền cấp là Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp tỉnh.

Tuy nhiên, khi bà Châu nộp Phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cấp thì Sở Y tế không chấp nhận, yêu cầu bà phải làm lại tại Sở Tư pháp tỉnh. Bà Châu hỏi, Phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cấp có giá trị trong thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề không?

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp, Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các Sở Tư pháp) cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích, bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia là cơ quan có trách nhiệm tích hợp cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên phạm vi toàn quốc, bên cạnh việc tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo thẩm quyền, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia còn là cơ quan hỗ trợ Sở Tư pháp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Do đó, Phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hay Sở Tư pháp cấp đều bảo đảm tính chính xác và có giá trị pháp lý như nhau.

Chinhphu.vn