In bài viết

Hai điều kiện để hộ kinh doanh được nhận hỗ trợ

(Chinhphu.vn) - Cơ sở kinh doanh của bà Đinh Thị Mộng Điệp (Bà Rịa-Vũng Tàu) phải đóng cửa từ tháng 6/2021. Tháng 9/2021, bà đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi.

10/01/2022 10:02

Bà Điệp hỏi, hộ kinh doanh của bà có được nhận hỗ trợ hay không và thời gian giải quyết là bao nhiêu lâu?

Về vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 6/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

"1. Có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế.

2. Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc do có địa điểm kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc phải áp dụng biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động theo Nghị quyết số 128/NQ-CP trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021”.

Thời hạn xử lý hồ sơ là 9 ngày.

Đề nghị bà Điệp liên hệ với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Vũng Tàu hoặc UBND Phường 2 để kiểm tra về trường hợp của bà.

Chinhphu.vn