In bài viết

Hai nhà thầu cùng chung một nhân sự, xử lý thế nào?

(Chinhphu.vn) – Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu một gói thầu tư vấn, công ty A và công ty B cùng đề xuất 1 nhân sự X (chủ trì bộ môn). Tổ chuyên gia đang yêu cầu cả 2 nhà thầu làm rõ về khả năng huy động nhân sự này. Nhân sự xác nhận sẽ tham gia thực hiện gói thầu trong trường hợp bất kỳ nhà thầu nào trúng thầu.

04/10/2019 08:02

Ông Nguyễn Thành Đạt (Hà Nội) hỏi, trường hợp này, tổ chuyên gia đấu thầu có thể đánh giá cả 2 nhà thầu đáp ứng yêu cầu với cùng nhân sự X không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo đó, việc đánh giá hồ sơ dự thầu thực hiện theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Sau khi bên mời thầu đã tiến hành làm rõ về khả năng huy động chuyên gia theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và chuyên gia xác nhận sẽ tham gia thực hiện gói thầu trong trường hợp bất kỳ nhà thầu nào trúng thầu thì tiếp tục xem xét, đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu theo tiêu chuẩn đánh giá đã quy định trong hồ sơ mời thầu.

Chinhphu.vn