In bài viết

Hai nhà thầu thuê thiết bị cùng một nơi, xử lý thế nào?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp cả 2 nhà thầu chứng minh được khả năng huy động thiết bị thi công chủ yếu và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nội dung thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu.

18/09/2018 09:02

Đơn vị của ông Minh Đạt (Đồng Tháp) mời thầu 1 gói thầu, có 2 nhà thầu A và B tham dự thầu, nhà thầu A có giá dự thầu thấp hơn nhà thầu B rất nhiều. Tổ chuyên gia đều xét cho 2 nhà thầu vượt qua đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

Tuy nhiên, trong đánh giá về năng lực và kinh nghiệm có 1 phương tiện là ô tô tự đổ thì cả 2 nhà thầu đều thuê cùng 1 người sở hữu, nhà thầu A ký hợp đồng với chủ phương tiện trước nhà thầu B. Đến khi xét về tiêu chí kỹ thuật (biện pháp thi công và tiến độ) nhà thầu A không đáp ứng nên bị loại.

Ông Đạt hỏi, tổ chuyên gia xét như vậy có đúng không? Khi 2 nhà thầu thuê thiết bị cùng 1 chủ sở hữu thì xử lý như thế nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 2.2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ (Mẫu số 02) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Theo đó, trường hợp cả 2 nhà thầu chứng minh được khả năng huy động thiết bị thi công chủ yếu và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nội dung thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu.

Chinhphu.vn