In bài viết

Hải Phòng công bố danh sách 69 người trúng cử đại biểu HĐND

(Chinhphu.vn) - Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng vừa công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

30/05/2016 18:39


Theo đó, Hải Phòng bầu đủ 9 đại biểu Quốc hội, bảo đảm đúng cơ cấu định hướng với tỷ lệ đại biểu nữ đạt 11,11%, tái cử đạt 33,33%, trình độ đại học 44,04%, 9/9 đại biểu có trình độ cao cấp, cử nhân chính trị. Các đại biểu Trung ương trúng cử với số phiếu cao.

Tổng số đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu là 69 đại biểu. Theo kết quả được công bố, số đại biểu trúng cử là 69 đại biểu.

Trong đó, người có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất là đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đạt 98,21% số phiếu bầu; người có số phiếu thấp nhất là bà Phạm Hải Yến, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố, đạt 68,97% số phiếu bầu.

Kết quả bầu cử bảo đảm theo quy định của Luật bầu cử, bầu đủ số lượng đại biểu HĐND thành phố được bầu.

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

STT

Họ tên đại biểu trúng cử

1.

LÊ VĂN THÀNH

2.

NGUYỄN THỊ NGHĨA

3.

NGUYỀN HẢI BÌNH

4.

LÊ TRÍ VŨ

5.

LÊ KHẮC NAM

6.

NGUYỄN ĐỨC THỌ

7.

PHẠM VĂN MỢI

8.

LÊ THANH SƠN

9.

PHẠM QUANG HIỂN

10.

HÀ THẾ VINH

11.

PHẠM THÀNH VĂN

12.

VŨ DUY TÙNG

13.

NGUYỄN XUÂN BÌNH

14.

NGUYỄN TRỌNG NHƯỠNG

15.

CAO XUÂN LIÊN

16.

NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG

17.

ĐỖ HỮU CA

18.

ĐỖ ĐỨC HÒA

19.

ĐỖ SONG HÀO

20.

PHÙNG VĂN THANH

21.

ĐẶNG BÁ CƯỜNG

22.

NGUYỄN ĐÌNH BÍCH

23.

NGUYỄN ANH TUÂN

24.

NÔNG QUỐC TUẤN

25.

VŨ ĐỨC HOAN

26.

NGUYỄN VĂN TUẤN

27.

NGUYỄN VĂN THÀNH

28.

LÊ VĂN QUÝ

29.

BÙI VĂN VI

30.

ĐINH QUANG HỔ (HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG TÙNG)

31.

NGUYỄN HỮU DOÃN

32.

NGUYỄN ĐÌNH CHUYẾN

33.

LÊ QUỐC TIẾN

34.

NGUYỄN VĂN TÙNG

35.

PHẠM VĂN PHƯƠNG

36.

ĐÀO KHÁNH HÀ

37.

PHẠM VĂN THỨC

38.

LÊ NGỌC TRỮ

39.

NGUYỄN BÁCH PHÁI

40.

NGUYỄN THỊ HẢI HÀ

41.

BÙI THANH TÙNG

42.

ĐINH DUY SINH

43.

NHÂM THỊ THANH HẰNG

44.

PHẠM QUỐC KA

45.

ĐỖ VĂN HIẾN (ĐỖ MẠNH HIẾN)

46.

BÙI ĐỨC QUANG

47.

TRẦN THU HƯƠNG

48.

BÙI THẾ NGHĨA

49.

NGUYỄN ĐÀO SƠN

50.

LÊ LƯƠNG

51.

TRẦN QUANG TƯỜNG

52.

NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

53.

LÊ TRUNG KIÊN

54.

ĐỖ VĂN LỢI

55.

ĐOÀN VĂN CHƯƠNG

56.

LƯU XUÂN CẢI

57.

NGUYỄN HOÀNG MINH

58.

MAI HỒNG HẢI

59.

PHẠM VĂN HÀ

60.

BÙI NGỌC HẢI

61.

TRẦN THỊ HOÀNG MAI

62.

NGUYỄN THỊ MAI

63.

PHẠM THU XANH

64.

PHẠM THỊ HUYỀN

65.

LÊ QUANG THOAN

66.

DƯƠNG NGỌC TUẤN

67.

PHẠM HỮU THƯ

68.

PHẠM TUYÊN DƯƠNG

69.

PHẠM HẢI YẾN