In bài viết

Hải quan Đà Nẵng tập trung 6 nhóm chuyển đổi để quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp đi vào thực chất

(Chinhphu.vn) - Triển khai nhiệm vụ phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp và các bên liên quan theo mục tiêu của toàn Ngành, năm 2024, Cục Hải quan Đà Nẵng tập trung vào 6 nhóm chuyển đổi để hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được đi vào thực chất.

08/04/2024 09:58
Hải quan Đà Nẵng tập trung 6 nhóm chuyển đổi để quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp đi vào thực chất- Ảnh 1.

Hải quan Đà Nẵng tập trung 6 nhóm chuyển đổi để quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp đi vào thực chất

Đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình làm thủ tục hải quan

Năm 2024, Cục Hải quan Đà Nẵng tập trung vào 6 nhóm chuyển đổi là: chuyển đổi về phương pháp tiếp cận; chuyển đổi về mở rộng phạm vi, thành phần tham gia quan hệ đối tác; chuyển đổi về cách thức tổ chức hoạt động quan hệ đối tác; chuyển đổi đa dạng, phong phú sâu sắc về nội dung hoạt động quan hệ đối tác; chuyển đổi số; chuyển đổi về nâng cao chất lượng, hiệu quả quan hệ đối tác.

Cục Hải quan Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp và các bên liên quan tại Cục Hải quan Đà Nẵng năm 2024 .

Trưởng Phòng Giám sát quản lý về hải quan (Cục Hải quan Đà Nẵng) Cao Văn Nhân cho biết, để thực hiện kế hoạch này, Cục Hải quan Đà Nẵng sẽ triển khai cụ thể các chương trình, hoạt động. Một trong những hoạt động được đổi mới năm nay là chương trình hội thảo chuyên đề “Báo cáo quyết toán dành cho doanh nghiệp hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất”; tổ chức ngày 16/4/2024, tại Cục Hải quan Đà Nẵng.

Hội thảo nhằm chuyển đổi về nội dung, cách thức để hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được đi vào thực chất, có chiều sâu, qua đó tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình làm thủ tục hải quan nói chung và lĩnh vực báo cáo quyết toán loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất nói riêng.

Những nội dung trong hội thảo không chỉ giúp doanh nghiệp nắm vững các quy định, nguyên tắc lập báo cáo quyết toán mà còn đi sâu đến tình hình thực tiễn tại các doanh nghiệp. Từ đó, các doanh nghiệp và chuyên gia sẽ thảo luận chỉ ra những vấn đề và phương pháp tốt nhất, giúp doanh nghiệp nhận biết các lỗi thường gặp và được hướng dẫn xử lý nhằm thực hiện đúng quy định, phòng ngừa rủi ro, hạn chế sai sót phát sinh trong lập báo cáo quyết toán.

Đóng góp vào kết quả xuất nhập khẩu khởi sắc

Những hoạt động phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp đi vào thực chất đã góp phần đóng góp vào kết quả xuất nhập khẩu khởi sắc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong quý 1 vừa qua.

Theo số liệu của Cục Thống kê Đà Nẵng, tháng 3/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của thành phố đạt 280 triệu USD, tăng 40,9% so với tháng trước, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 170 triệu USD, tăng 39,6% so với tháng trước và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2023; nhập khẩu đạt 110 triệu USD, tăng 43% so với tháng trước và tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý 1, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tại TP Đà Nẵng ước đạt 763,4 triệu USD, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 462,8 triệu USD, tăng 5,6%; nhập khẩu ước đạt 300,6 triệu USD, tăng 17,1%. Cán cân thương mại hàng hóa 3 tháng đầu năm 2024 tiếp tục duy trì xuất siêu gần 162,2 triệu USD.

Tiến tới mở rộng nhiều tiện ích số

Theo Cục Hải quan Đà Nẵng, năm 2024, các hoạt động phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp sẽ tiếp tục tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp thông qua các kênh trao đổi thông tin đã triển khai hiệu quả trong thời gian qua và đề xuất các phương thức tuyên truyền mới áp dụng công nghệ. Hiện đại hóa kênh giám sát thực thi pháp luật hải quan trên cơ sở ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin; mở rộng các kênh giám sát, công cụ, tiện ích để người dân và doanh nghiệp có thêm lựa chọn tham gia giám sát thực thi pháp luật hải quan.

Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh nhằm góp phần thu hút đầu tư, gia tăng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng giải pháp tích hợp công cụ triển khai hệ thống đánh giá sự hài lòng của người khai hải quan đối với công chức và cơ quan Hải quan các cấp tích hợp trên chương trình khai hải quan trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan, trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến; ứng dụng đánh giá dịch vụ công tại trụ sở cơ quan Hải quan; ứng dụng đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công phiên bản di động.

Tiếp tục thực hiện Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật Hải quan. Mục tiêu là trên 80% doanh nghiệp tham gia chương trình được tăng mức tuân thủ hoặc giữ nguyên mức độ tuân thủ cao; trên 80% doanh nghiệp tham gia hài lòng về các biện pháp hỗ trợ của cơ quan Hải quan.

Đồng thời chú trọng hợp tác với khối doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng, các hãng tàu, đại lý hải quan trong việc tuân thủ quy định pháp luật về hải quan, đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan; trao đổi thông tin, đánh giá phân loại tuân thủ doanh nghiệp.

Ngọc Linh