In bài viết

Hải quan Đồng Nai: Chống thất thu đi đôi với phát triển nguồn thu

(Chinhphu.vn) - Cục Hải quan Đồng Nai đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ chống thất thu đi đôi với phát triển nguồn thu với kỳ vọng sẽ tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác thu ngân sách thời gian tới.

25/03/2024 17:06
Hải quan Đồng Nai: Chống thất thu đi đôi với phát triển nguồn thu- Ảnh 1.

Giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng Đồng Nai. Ảnh: NH

Cục Hải quan Đồng Nai cho biết, tính đến ngày 15/3/2024, đơn vị đã làm thủ tục cho 182.898 tờ khai xuất nhập khẩu, so với cùng kỳ năm 2023, số lượng tờ khai ghi nhận giảm 22%. Tương ứng với đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cũng ghi nhận giảm 28%, chỉ đạt 4.515,4 triệu USD. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 1.721,7 triệu USD, giảm mạnh 31% và kim ngạch xuất khẩu đạt 2.793,7 triệu USD, giảm 25%.

Dù hoạt động xuất nhập khẩu có biến động giảm song tình hình thu ngân sách tại đơn vị vẫn tương đối ổn định. Cụ thể, tính đến ngày 15/3, tổng số thu đạt được là 3.705 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,7% so với cùng kỳ năm 2023. Ước đến hết quý 1/2024, tổng số thu sẽ đạt khoảng 4.525 tỷ đồng, giảm 1,5%.

Theo phân tích của Cục Hải quan Đồng Nai, với chỉ tiêu dự toán được giao năm 2024 là 18.758 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng đơn vị phải thu được 1.563,1 tỷ đồng. Với con số dự ước đạt được trong quý 1, đơn vị mới chỉ đạt 96% chỉ tiêu kế hoạch phải thu của một quý. Tuy nhiên, đơn vị đánh giá, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của các DN trên địa bàn, dù vẫn chịu ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới nhưng đã có tín hiệu tích cực hơn. Các DN đã từng bước khắc phục khó khăn, củng cố các thị trường xuất khẩu truyền thống, tích cực tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại để tìm kiếm thị trường mới. Trên cơ sở đó, đơn vị dự báo tình hình thu ngân sách nhà nước trong các tháng tiếp theo sẽ khả quan hơn.

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao trong năm nay, Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai Lê Văn Thung cho biết đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước theo Chỉ thị 371/CT-TCHQ ngày 24/1/2024 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024.

Cụ thể, các đơn vị sẽ đánh giá sát biến động của các yếu tố trọng yếu ảnh hưởng đến số thu ngân sách nhà nước như kim ngạch, đặc biệt là kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế, thị trường, mặt hàng, các cam kết tại Hiệp định thương mại, chính sách thuế… để kịp thời có phương án điều chỉnh đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao.

Trong công tác quản lý trị giá tính thuế, lãnh đạo Cục Hải quan Đồng Nai yêu cầu chú trọng công tác tham vấn giá, danh mục hàng hóa rủi ro về giá, các cảnh báo kiểm tra giá trên hệ thống thông quan, không để bỏ sót, bỏ lọt các lô hàng có mức giá khai báo thấp nhưng không được kiểm tra, tham vấn gây thất thu ngân sách nhà nước cả trong và sau thông quan. Cùng với đó, thường xuyên rà soát, kiểm tra công tác phân loại, áp mã số thuế hàng hóa, không để phát sinh một mặt hàng nhiều hơn một mã số thuế; thường xuyên rà soát các kết quả phân tích, phân loại không để phát sinh không thống nhất trong phạm vi chi cục, Cục và các Cục Hải quan ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế hải quan, gây khó khăn cho DN.

Kiểm soát chặt chẽ nợ thuế, chống thất thu 

Cục trưởng Lê Văn Thung cho biết thêm, Cục Hải quan Đồng Nai cũng sẽ tập trung kiểm soát chặt chẽ nợ thuế, thu hồi nợ thuế, chống thất thu; kiểm soát chặt chẽ công tác xét miễn thuế, thực hiện miễn thuế, hoàn thuế, không thu thuế cho DN, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định, không để phát sinh thất thu thuế; tập trung công tác kiểm soát nợ thuế để không phát sinh dư nợ từ nhóm đối tượng bỏ trốn, mất tích, phá sản... Bên cạnh đó, tập trung quản lý nợ thuế chưa hoạch toán. Thực hiện rà soát, khoanh nợ, xử lý xóa nợ theo quy định tại Nghị quyết 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật Quản lý thuế, phấn đấu không để phát sinh nợ thuế khó thu mới, không để nợ đọng tại thời điểm 31/12/2024 cao hơn thời điểm 31/12/2022.

Phát triển nguồn thu

Đặc biệt, để bảo vệ và phát triển nguồn thu, đơn vị đang thực hiện thống kê danh sách DN tại địa bàn Đồng Nai nhưng không làm thủ tục và danh sách DN vừa làm thủ tục tại Cục Hải quan Đồng Nai vừa làm thủ tục nơi khác để có kế hoạch tiếp xúc, có phương án hỗ trợ DN làm thủ tục. Song song đó, đơn vị cũng thường xuyên đánh giá các yếu tố tác động đến tiến độ thu ngân sách nhà nước của đơn vị như việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do theo lộ trình, biến động về giá, biến động kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế, tốc độ và khả năng phục hồi kinh tế của các DN thuộc địa bàn quản lý, các khó khăn, vướng mắc về chính sách thuế… Từ đó kịp thời có các giải pháp và phương án xử lý, ứng phó phù hợp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đạt hiệu quả cao nhất.

NH