In bài viết

Hải quan Hà Nội nỗ lực không ngừng trong ứng dụng công nghệ thông tin

(Chinhphu.vn) - Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên nhiều lĩnh vực đã giúp công tác quản lý nhà nước về hải quan tại Hải quan Hà Nội ngày càng hiệu quả. Đây là nền tảng để đơn vị tham gia, triển khai kế hoạch chuyển đổi số của ngành Hải quan.

29/07/2022 19:06
Hải quan Hà Nội nỗ lực không ngừng trong ứng dụng công nghệ thông tin - Ảnh 1.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (Cục Hải quan Hà Nội).

Về ứng dụng CNTT trong thông quan hàng hóa, Cục Hải quan Hà Nội là đơn vị đi đầu trong việc triển khai thí điểm toàn diện, hiệu quả hệ thống VNACC/VCIS, làm cơ sở cho việc triển khai nhân rộng hệ thống trên toàn quốc. Việc triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS và các hệ thống vệ tinh giúp các quy trình thủ tục hải quan cơ bản được tự động hóa, nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm soát, hiệu quả quản lý nhà nước về Hải quan và chống gian lận thương mại.

Với những kết quả đạt được trong ứng dụng CNTT, trong thời gian vừa qua, Cục Hải quan Hà Nội đã liên tục 4 lần được UBND TP. Hà Nội trao tặng Giải Nhất về xếp hạng ứng dụng CNTT và được đánh giá là cơ quan đi đầu trong khối sở, ngành của Thành phố về triển khai ứng dụng CNTT, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, phát triển kinh tế trên địa bàn Thủ đô.

Về ứng dụng CNTT trong việc thu, nộp thuế điện tử, việc triển khai Cổng thanh toán điện tử Hải quan và thực hiện thanh toán điện tử qua ngân hàng, giúp cho công tác thu, nộp thuế được thực hiện nhanh, giảm thiểu tình trạng cưỡng chế không chính xác. Kết quả, tỷ lệ tờ khai được thanh toán thuế qua ngân hàng đạt 99,8%. Qua đó, giảm thời gian thông quan cho doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK).

Không chỉ vậy, việc ứng dụng CNTT trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh với nhiều kết quả tích cực. Cục Hải quan Hà Nội đã triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại tất cả các đơn vị trong toàn Cục với 181 thủ tục hành chính. Trong đó dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là 173/181 thủ tục hành chính (chiếm 95,6% số lượng thủ tục hành chính) và có 164 thủ tục hành chính đạt mức độ 4 (đạt 90,6% số lượng thủ tục hành chính).

Đặc biệt, Cục Hải quan Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong toàn Ngành triển khai Hệ thống một cửa quốc gia và Hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động tại Cảng hàng không quốc tế từ tháng 9/2020. Hệ thống đã nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát hải quan tại Cảng hàng không quốc tế. Hiện, 100% hãng hàng không đã gửi thông tin tới Cổng thông tin một cửa quốc gia và triển khai, kết nối toàn bộ đối với các kho hàng không; tỷ lệ xử lý tự động của hệ thống đạt ổn định trên 99,4%; thời gian thông quan 1 lô hàng được giảm từ 3-6 giờ xuống còn dưới 10 phút.

Những kết quả trên đã thể hiện nỗ lực không ngừng của Cục Hải quan Hà Nội, đồng thời là tiền đề để Cục Hải quan Hà Nội tiếp tục triển khai các kế hoạch cải cách, hiện đại hóa tiếp theo của ngành Hải quan, cụ thể là kế hoạch chuyển đổi số.

Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Hoàng Quốc Quang, triển khai định hướng của Tổng cục, Cục Hải quan Hà Nội xác định thực hiện chuyển đổi số gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan trên cơ sở ứng dụng CNTT và những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 theo định hướng thống nhất của ngành Hải quan và của Thành phố Hà Nội, với 4 mục tiêu cụ thể gồm: Đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hoá, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng môi trường Hải quan điện tử, hướng tới mục tiêu giảm thời gian thông quan hàng hóa và tạo thuận lợi cho hoạt động XNK; Thực hiện chuyển đổi số và triển khai thành công Đề án tái thiết kế tổng thể Hệ thống CNTT ngành Hải quan, hướng tới mục tiêu thực hiện thủ tục Hải quan mọi lúc, mọi nơi và trên mọi phương tiện; Vận hành thông suốt Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; Nâng cao hiệu quả Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hướng tới mục tiêu hỗ trợ tối đa cho người dân và doanh nghiệp XNK.

Để hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số nêu trên, Hải quan Hà Nội xác định cần triển khai thực hiện đồng bộ 5 giải pháp. Cụ thể gồm xây dựng Nghị quyết chuyên đề về cải cách, hiện đại hóa và ứng dụng CNTT trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các nội dung của Nghị quyết được cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, trên cơ sở bám sát và thống nhất với kế hoạch, chiến lược phát triển ứng dụng CNTT của Ngành và của Thành phố; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, phục vụ vận hành thông suốt các hệ thống ứng dụng CNTT; xây dựng kế hoạch, lộ trình, phương án triển khai Đề án tái thiết kế tổng thể hệ thống CNTT ngành Hải quan; xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thành công Hệ thống một cửa quốc gia và Giám sát hải quan tự động tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài; triển khai xây dựng ứng dụng chia sẻ dữ liệu, thông tin từ Cục đến Chi cục và với doanh nghiệp. Kết nối tập trung dữ liệu hình ảnh soi chiếu, camera, thông tin hoàn thuế và tạo thuận lợi gắn với tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp.

NL