In bài viết

Hàng chờ giám định có được phép đưa vào sử dụng?

(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Wagon (Đồng Nai) có nhập lô hàng kẽm hợp kim và hải quan đã cắt mẫu đi giám định. Công ty hỏi, thời gian giám định là bao lâu? Trong thời gian chờ giám định, thông quan, Công ty có được đưa kẽm hợp kim vào sử dụng không?

21/09/2016 09:02

Về vấn đề này, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty, đối với trường hợp công chức hải quan cắt mẫu đi giám định là để phân tích, phân loại xác định mã số thuế, theo quy định tại Khoản 2, Điều 33 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trường hợp này thuộc diện giải phóng hàng.

Về thời gian giám định là bao lâu sẽ tuỳ thuộc vào các cơ quan giám định. Tuy nhiên, trong thời gian chờ giám định, tờ khai được giải phóng hàng, doanh nghiệp được đưa hàng hoá nhập khẩu vào sử dụng.

Thanh Thủy