In bài viết

Hạng mục của dự án có được coi là công trình?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Nhân (TPHCM) hỏi, dự án có hạng mục ống địa kỹ thuật geotube để bảo vệ chống xói bờ biển thì hạng mục này có được xem là công trình hay không? Nếu là công trình thì là loại công trình gì?

14/07/2022 07:02

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Hạng mục ống địa kỹ thuật geotube (có bơm cát vào bên trong ống) xây dựng dọc theo bờ biển để chống xói bờ là một trong những loại công trình/kết cấu "kè bảo vệ bờ".

Tuy nhiên, trong câu hỏi của ông không nêu rõ về loại dự án (hoặc cơ sở hiện hữu) có sử dụng hạng mục ống địa kỹ thuật geotube này nên chưa thể xác định cụ thể về loại công trình theo công năng (hoặc mục đích sử dụng).

Chinhphu.vn