In bài viết

Hàng nhập khẩu phải có thông tin đơn vị sản xuất, nhập khẩu

(Chinhphu.vn) - Công ty của ông Phạm Trường Hạnh mua hàng của người nhập khẩu và bán lại, nên không muốn khách hàng biết thông tin của người nhập khẩu nhưng trên nhãn phụ hàng hóa bắt buộc phải có thông tin người nhập khẩu.

13/10/2017 09:02

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Hạnh đề nghị cơ quan chức năng cho phép không nêu tên và địa chỉ nhà nhập khẩu, mà chỉ cần tên và địa chỉ người bán.

Về vấn đề này, Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa quy định: "Hàng hóa được nhập khẩu lưu thông tại Việt Nam thì ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất và ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu".

Quy định này nhằm mục đích thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về nhãn hàng hóa nhập khẩu sau thông quan, lưu thông trên thị trường đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Do đó, hàng hóa nhập khẩu lưu thông tại Việt Nam phải ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất và ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu theo quy định ghi nhãn hàng hóa của pháp luật Việt Nam.

Chinhphu.vn