In bài viết

Hàng tháng doanh nghiệp phải trích tiền đóng BHXH

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Thu Hằng làm việc tại Tổng công ty CP xây dựng Sông Hồng được 1 năm, sau đó chuyển sang Học viện Quản lý Xây dựng và Đô thị, tiếp tục đóng BHXH nhưng chưa được chốt sổ BHXH ở Công ty cũ vì Công ty nợ tiền BHXH. Bà Hằng hỏi, nay đơn vị mới yêu cầu có sổ BHXH thì bà phải làm thế nào?

23/11/2015 16:02

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời bà Hằng như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 18 Luật BHXH số 71/2006/QH11, hàng tháng doanh nghiệp nơi bà làm việc có trách nhiệm trích tiền đóng BHXH trên quỹ tiền lương, tiền công tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc của người lao động theo mức quy định để đóng vào quỹ BHXH, BHYT.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp nơi bà làm việc trước đây không đóng, nợ tiền BHXH là vi phạm quy định của pháp luật về BHXH, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của bà về BHXH.

Theo quy định tại Điều 138 Luật BHXH thì doanh nghiệp phải đóng số tiền chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi của số tiền BHXH, BHYT chưa đóng, chậm đóng, trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo quy định thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Khi doanh nghiệp đóng đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, cơ quan BHXH có căn cứ ghi, xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH làm căn cứ giải quyết chế độ BHXH đối với bà theo quy định.

 Chinhphu.vn