In bài viết

Hậu Giang: Cử tri ủng hộ thành lập 2 thị trấn

(Chinhphu.vn) - Đề án thành lập thị trấn Tân Long thuộc huyện Phụng Hiệp, thị trấn Đông Phú thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã được đông đảo cử tri ủng hộ.

09/01/2024 17:44
Hậu Giang: Cử tri ủng hộ thành lập 2 thị trấn- Ảnh 1.

Chợ Cầu Trắng, xã Tân Long, Phụng Hiệp, Hậu Giang

UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, địa phương đã tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc thành lập thị trấn Tân Long tại xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, đồng thời, tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc thành lập thị trấn Đông Phú tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành.

Kết quả, đối với Đề án thành lập thị trấn Tân Long thuộc huyện Phụng Hiệp, tại xã Tân Long, số cử tri đồng ý là 10.462 người (tỷ lệ 99,49% so với số cử tri tham dự họp); số cử tri không đồng ý là 54 ngưòi (tỷ lệ 0,51% so với số cử tri tham dự họp).

26/26 đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tân Long tham dự họp đồng ý với Đề án. 32/32 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp tham dự họp đồng ý với Đề án. 45/45 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang tham dự họp đồng ý với Đề án.

Đối với Đề án thành lập thị trấn Đông Phú thuộc huyện Châu Thành, tại xã Đông Phú, số cử tri đồng ý là 6.868 người (tỷ lệ 99,29% so với số cử tri tham dự họp); số cử tri không đồng ý là 49 người (tỷ lệ 0,71% so với số cử tri tham dự họp).

25/25 đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đông Phú tham dự họp đồng ý với Đề án. 27/27 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tham dự họp đồng ý với Đề án. 45/45 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang tham dự họp đồng ý với Đề án.

Mời bạn đọc xem TOÀN VĂN Báo cáo Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp về Đề án thành lập thị trấn Tân Long thuộc huyện Phụng Hiệp, thị trấn Đông Phú thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Tuệ Văn