In bài viết

Hậu Giang trả lời về mức chi hỗ trợ khó khăn

(Chinhphu.vn) - Gia đình bà Trần Tú Tú (Hậu Giang) bán quán cà phê. Bà Tú thấy có thông tin được hỗ trợ khó khăn do dịch COVID-19 3 tháng nhưng chỉ được nhận 1 tháng. Bà hỏi, như vậy có đúng không?

24/03/2022 11:02

Các gia đình khác làm công việc buôn bán đã được tiêm vaccine nhưng gia đình bà Tú chưa được tiêm, bà Tú cần liên hệ ở đâu để đăng ký?

UBND tỉnh Hậu Giang trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, mức hỗ trợ 1.500.000 đồng/người/lần.

Trường hợp của bà Tú bán quán cà phê thuộc nhóm đối tượng được hỗ trợ của UBND tỉnh, đã được phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.

Về việc tiêm ngừa vaccine, UBND tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo tiêm cho tất cả các đối tượng theo quy định, trường hợp của gia đình bà Tú nếu chưa được tiêm ngừa đề nghị liên hệ với UBND cấp xã tại nơi cư trú để được hướng dẫn đăng ký.

Chinhphu.vn