In bài viết

HĐND Bến Tre thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tỉnh

(Chinhphu.vn) - Ngày 7/9, HĐND tỉnh Bến Tre, khóa X khai mạc kỳ họp thứ 10 (kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất) xem xét, cho ý kiến và thông qua 5 nghị quyết quan trọng phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có Nghị quyết về Quy hoạch tỉnh.

07/09/2023 14:55
HĐND Bến Tre thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tỉnh - Ảnh 1.

HĐND tỉnh Bến Tre, khóa X khai mạc kỳ họp thứ 10 - Ảnh: bentre.gov.vn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến cho biết, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết rất quan trọng, đặc biệt là Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh với mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị sau kỳ họp UBND tỉnh Bến Tre sẽ khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua đến các ngành, các cấp để nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin để nhân dân đồng thuận và chung sức thực hiện đạt kết quả cao.

Đặc biệt, sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh, UBND tỉnh Bến Tre sẽ tổ chức lễ công bố Quy hoạch rộng rãi, công khai để nhân dân trong tỉnh nắm, biết và đồng thuận thực hiện.

Đồng thời, tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn, tính kế thừa, đổi mới, phát triển các quy hoạch chiến lược của giai đoạn trước và các yếu tố mới, cơ hội mới, các định hướng, chiến lược của tỉnh trong tổng thể định hướng phát triển quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng theo đúng quy định pháp luật.

Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Bàn, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do chuyển công tác và ông Ngô Văn Tán, nguyên Giám đốc Sở Y tế do nghỉ hưu. Đồng thời, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Oanh, Giám đốc Sở Y tế và ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

NT