In bài viết

HĐND các tỉnh họp bàn giải pháp phát triển kinh tế -xã hội

(Chinhphu.vn) – Các địa phương vừa tổ chức họp Hội đồng nhân dân, đề ra giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và quyết định các vấn đề quan trọng khác.

19/07/2011 19:25

Các đại biểu tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh Báo Quảng Ngãi

Kỳ họp thứ II HĐND tỉnh Lạng Sơn khoá XV nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra từ ngày 18 - 20/7. Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm như thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020…

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét 11 tờ trình của UBND tỉnh về bổ sung dự toán một số khoản thu, chi ngân sách địa phương năm 2011; phê chuẩn tổng biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập và thông qua tổng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh năm 2012; điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030…

Kết thúc kỳ họp, các đại biểu HĐND sẽ biểu quyết thông qua 13 nghị quyết liên quan các vấn đề quan trọng của địa phương.

Ngày 19/7, HĐND tỉnh An Giang Khóa VIII đã khai mạc kỳ họp thứ 2, đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội trong 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP cả năm 2011 là 12,5%.

Từ nay đến cuối năm 2011, tỉnh An Giang phấn đấu đạt mức tăng trưởng khoảng 16,19%, để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng cả năm 12,5%.

Tỉnh mở rộng diện tích lúa vụ 3 lên 145.400 ha, góp phần tăng sản lượng lúa hàng hóa cho tiêu dùng và xuất khẩu; tiếp tục tháo gỡ khó khăn để phát triển nghề nuôi và chế biến cá tra xuất khẩu một cách bền vững, mang lại giá trị cao.

Tỉnh khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp phục vụ cho phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn.

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh An Giang đạt tốc độ tăng trưởng GDP 8,81%.

Qua gần 2 ngày làm việc, ngày 19/7, kỳ họp thứ 2 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa VIII đã hoàn thành chương trình làm việc.

HĐND tỉnh Bình Phước quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2011; trong đó, điều chỉnh tăng thu ngân sách nhà nước từ 2.400 tỷ đồng lên 2.980 tỷ đồng; tăng chi ngân sách từ 3.428 tỷ đồng lên 4.383,690 tỷ đồng.

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Quảng Ngãi khoá XI đã dành nhiều thời gian để tập trung đánh giá, nêu lên những nguyên nhân và bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh về phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, thống nhất thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011 cùng nhiều nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 13,5 - 14%; thu nhập bình quân đầu người đạt 1.495 USD; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 18.733 tỷ đồng...

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu trên, HĐND tỉnh đề ra những nhiệm vụ chủ yếu là đẩy mạnh phát triển công nghiệp, phát triển đô thị; tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, các công trình trọng điểm; hoàn thành giải ngân vốn đầu tư, vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11/CP.

Tỉnh triển khai thực hiện các biện pháp chống hạn, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất nông nghiệp; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội...

Hồng Phong