In bài viết

HĐND nhiều địa phương bầu lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2011-2016

(Chinhphu.vn) - Ngày 21/6, HĐND nhiều tỉnh trong cả nước đã họp kỳ thứ nhất, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

21/06/2011 17:46

Các đại biểu dự kỳ họp HĐND tỉnh Ninh Bình - Ảnh: Báo Ninh Bình

HĐND tỉnh Ninh Bình họp kỳ thứ nhất có sự tham dự của Trung tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình đã bầu ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đinh Chung Phụng tái đắc cử chức Phó chủ tịch HĐND.

Kỳ họp cũng đã bầu ông Bùi Văn Thắng tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đinh Quốc Trị và ông Trần Hữu Bình tái đắc cử chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Lê Văn Dung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Đinh Văn Điến, Bí thư Thành uỷ Ninh Bình được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

HĐND tỉnh Ninh Thuận đã bầu ông Nguyễn Chí Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Chamaléa Bốc tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh Ninh Thuận cũng đã bầu ông Nguyễn Đức Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch UBND tỉnh; bầu các ông Trần Xuân Hòa, Đỗ Hữu Nghị, Võ Đại tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Bình Thuận, 51/52 đại biểu HĐND tỉnh có mặt dự họp đã bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trương Quang Hai, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2011-2016.

HĐND tỉnh cũng đã bầu ông Lê Tiến Phương tái giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh; bầu 3 Phó Chủ tịch gồm các ông Nguyễn Ngọc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá VIII, ông Nguyễn Ngọc Hai, Giám đốc sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và ông Nguyễn Thành Tâm, tái đắc cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2011-2016.

HĐND tỉnh Kiên Giang khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 đã bầu ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đào Nghĩa Nghiêm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Lê Văn Thi (Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. HĐND tỉnh Kiên Giang cũng đã bầu 4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông Trần Thanh Nam, Đặng Công Huẩn, Phạm Vũ Hồng và Lâm Hoàng Sa.

HĐND tỉnh Long An đã bầu ông Đặng Văn Xướng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Chủ tịch HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016; các ông Lê Bá Phước (Chánh thanh tra Nhà nước tỉnh Long An), Nguyễn Ngọc Hạnh (Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh khoá VIII bầu ông Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch HĐND tỉnh khoá VII giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Long An và các Phó Chủ tịch gồm các ông Phạm Văn Rạnh, Trần Minh Hùng, Trần Hữu Phước, Nguyễn Thanh Nguyên (đều tái cử).

HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khoá V nhiệm kỳ 2011-2016 bầu ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IV tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh cũng đã bầu ông Trần Minh Sanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa V. Các ông Lê Thanh Dũng – Tỉnh ủy viên, Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Long Điền, Hồ Văn Niên – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IV (2004-2011), Trần Ngọc Thới - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IV (2004-2011), được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Điện Biên, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND; ông Văn Hữu Bằng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND.

Ông Mùa A Sơn tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khoá XIII. Các ông, bà: Lê Thành Đô, Giàng Thị Hoa, Phạm Xuân Côi và Hoàng Văn Nhân đều tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh khoá XVI tại kỳ họp thứ nhất đã bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh. Ông Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XV được bầu lại làm Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVI. Ông Thiều Đình Duy được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Võ Kim Cự được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh. Các ông Trần Minh Kỳ, Nguyễn Thiện, Lê Đình Sơn, Nguyễn Nhật được bầu làm các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Các vị Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND đều tái đắc cử với tỷ lệ phiếu 100%.

HĐND tỉnh Đồng Tháp họp ngày 20/6 đã bầu ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Hoàng Đức, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Kỳ họp cũng đã bầu ông Lê Minh Hoan tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011 – 2016; các ông Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Tôn Hoàng và bà Trần Thị Thái được bầu lại làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Lam Chi