In bài viết

HĐND tỉnh Hậu Giang khóa mới có 50 đại biểu

(Chinhphu.vn) - Ngày 30/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hậu Giang công bố kết quả bầu cử và danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

31/05/2016 10:14

Danh sách 50 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Nguyễn Văn Bảy

2. Trương Thanh Bình

3. Nguyễn Quốc Ca

4. Bùi Thanh Cà

5. Trần Công Chánh

6. Nguyễn Trung Chánh

7. Trần Văn Dũng

8. Nghiêm Đức Dương

9. Lưu Ngọc Đông

10. Phan Thạch Em

11. Nguyễn Đăng Hải

12. Nguyễn Hoài Thúy Hằng

13. Nguyễn Chí Hùng

14. Huỳnh Văn Hùng

15. Lữ Văn Hùng

16. Trần Văn Huyến

17. Huỳnh Thị Ngọc Hường

18. Lê Văn Khởi

19. Lê Trung Kiên

20. Lê Thị Thanh Lam

21. Phan Hoàng Lâm

22. Trần Thanh Lâm

23. Nguyễn Thị Thùy Linh

24. Nguyễn Ngọc Long

25. Nguyễn Thị Lý

26. Nguyễn Hữu Nghĩa

26. Huỳnh Thanh Phong

28. Phạm Thị Phượng

29. Nguyễn Hồng Quân

30. Nguyễn Văn Quân

31. Nguyễn Văn Sơn (Đại đức Thích Thông Hạnh)

32. Huỳnh Thanh Tạo

33. Võ Minh Tâm

34. Ký Hiếu Thanh

35. Nguyễn Hoàng Thanh

36. Đoàn Thiện Thanh

37. Đồng Văn Thanh

38. Sơn Ngọc Thành

39. Đoàn Quốc Thật

40. Trần Thị Thu Thủy

41. Nguyễn Văn Tiến

42. Nguyễn Hữu Tình

43. Lê Văn Tông

44. Đặng Cao Trí

45. Nguyễn Thanh Triều

46. Dương Mộng Tuấn

47. Nguyễn Thanh Tùng

48. Phạm Thanh Tuyền

49. Huỳnh Trường Vĩnh

50. Nguyễn Văn Vui./.