In bài viết

HĐND tỉnh Kiên Giang bầu các chức danh HĐND và UBND khóa mới

(Chinhphu.vn) - Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Kiên Giang khóa IX tổ chức ngày 1/7, các đại biểu tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh.

01/07/2016 15:34

Kết quả, các đại biểu HĐND đã bầu bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Hoàng Thăng và bà Lưu Thị Ngọc Sương được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Kiên Giang đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kết quả, ông Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2011 - 2016 tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ông: Mai Văn Huỳnh, Mai Anh Nhịn, và bà Lê Thị Minh Phụng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.

HĐND tỉnh Kiên Giang cũng bầu 18 ủy viên UBND tỉnh và 32 Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2016-2021./.

T. Minh (theo TTXVN)