In bài viết

Hết quý I/2022: Quỹ Bình ổn giá xăng dầu âm hơn 169 tỷ đồng

(Chinhphu.vn) - Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định, Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) đến hết quý I/2022 (đến hết ngày 31/3) là âm 169,920 tỷ đồng.

12/05/2022 20:01
Hết Quý I/2022: Qũy Bình ổn giá xăng dầu âm 169 tỷ đồng - Ảnh 1.

Do phải sử dụng thường xuyên Quỹ bình ổn xăng dầu đang âm

Cụ thể, tổng số trích Quỹ BOG trong quý I (từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/3) là 601,780 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý I (từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/3) là 1.671,421 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý I là 1,637 tỷ đồng. Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong quý I là 499 triệu đồng. Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2021 là 898,582 tỷ đồng.

Ngày 11/5, Liên Bộ Công Thương - Tài chính tăng 1.490 đồng mỗi lít xăng E5 RON 92, tăng 1.550 đồng xăng RON95. Như vậy, giá xăng đã lên tới 28.950 đồng một lít với E5 RON92 và 29.980 đồng với xằn RON95. Riêng loại xăng RON95 V (loại xăng cao cấp) giá đã vượt 30.000 đồng.

Đây là đợt tăng giá liên tiếp từ cuối tháng 4. Một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đang âm Quỹ BOG. 

Vừa qua, cơ quan điều hành tiếp tục không chi Quỹ BOG với các mặt hàng xăng, dầu diesel. Mức chi quỹ với dầu hoả tăng lên 300 đồng một lít (kỳ trước là 0 đồng), dầu madut là 33 đồng (kỳ trước là 0 đồng). Mức trích Quỹ BOG với xăng RON95, xăng E5 RON92 và dầu diesel là 100 đồng một lít. Dầu hoả, dầu madut không trích vào quỹ.

Anh Minh