In bài viết

Hộ gia đình xây nhà có phải nộp thuế xây dựng?

(Chinhphu.vn) – Gia đình ông Trương Đình Văn (Đắk Lắk) xây dựng nhà ở (đã có giấy phép xây dựng), thuộc trường hợp gia đình được phép tự tổ chức xây dựng (diện tích sử dụng nhỏ hơn 250m 2 , nhà dưới 3 tầng).

13/07/2019 08:02
Căn cứ Công văn số 3549/TCT-DNK ngày 20/9/2006 của Tổng cục Thuế, về việc chính sách thuế đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân; Công văn số 2010/TCT-CS ngày 16/5/2017 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế, ông Văn nhận thấy gia đình ông không thuộc đối tượng phải kê khai thuế khi thực hiện xây dựng nhà ở tư nhân do mình tự tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, UBND phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột đã gửi giấy mời gia đình ông lên thực hiện kê khai thuế xây dựng. Ông Văn hỏi, UBND phường Tân Lợi làm như vậy có đúng với quy định về đối tượng phải kê khai thuế không? Ai là đối tượng phải kê khai và nộp thuế xây dựng? Hộ gia đình tự tổ chức thực hiện có phải nộp thuế xây dựng không? Nếu có thì theo quy định tại văn bản nào?

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 11 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định trách nhiệm của HĐND, UBND các cấp trong việc quản lý thuế; Khoản 1, Điều 16 Luật Quản lý thuế quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tham gia quản lý thuế, trường hợp hộ gia đình ông Trương Đình Văn tự tổ chức xây dựng nhà ở của mình thì không thuộc đối tượng phải kê khai nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN. Trường hợp gia đình ông Trương Đình Văn thuê nhà thầu là tổ chức, cá nhân thực hiện xây dựng nhà ở cho gia đình ông thì nhà thầu phải kê khai nộp thuế theo quy định.

Cục Thuế yêu cầu Chi cục Thuế TP. Buôn Ma Thuột phối hợp với UBND phường thu thập thông tin các tổ chức, cá nhân có liên quan, rà soát đưa vào diện quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động nhận thầu xây dựng nhà ở tư nhân nhưng chưa thực hiện đăng ký, kê khai nộp thuế theo quy định. Đồng thời xác định cụ thể nội dung kiến nghị của hộ ông Trương Đình Văn nói trên để thực hiện thu thuế đúng đối tượng.

Trường hợp Chi cục Thuế TP. Buôn Ma Thuột, UBND phường Tân Lợi có căn cứ xác định gia đình ông Trương Đình Văn có thuê nhà thầu thực hiện xây dựng nhà ở cho gia đình ông nhưng nhà thầu không kê khai nộp thuế thì thực hiện xử lý (nhà thầu xây dựng) theo quy định hiện hành.

Chinhphu.vn