In bài viết

Hộ kinh doanh giống thủy sản có phải nộp thuế GTGT?

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Văn Thắng (Quảng Ninh) đã được cấp chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với ngành nghề chính là thu mua, bán lẻ, bán buôn giống thủy sản; sản xuất giống thuỷ sản; nuôi trồng giống thủy sản nội địa…

21/12/2020 07:02

Ông Thắng hỏi, trong các trường hợp sau, hộ kinh doanh của ông có phải nộp thuế GTGT không: Bán buôn, bán lẻ giống thủy sản; sản xuất giống thủy sản; nuôi trồng giống thủy sản nội địa để bán?

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng không chịu thuế như sau:

“2. Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, cành giống, củ giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền ở các khâu nuôi trồng, nhập khẩu và kinh doanh thương mại. Sản phẩm giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT là sản phẩm do các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thương mại có giấy đăng ký kinh doanh giống vật nuôi, giống cây trồng do cơ quan quản lý Nhà nước cấp. Đối với sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc loại Nhà nước ban hành tiêu chuẩn, chất lượng phải đáp ứng các điều kiện do nhà nước quy định”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp hộ kinh doanh của ông Nguyễn Văn Thắng (có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề chính sản xuất, nuôi trồng, kinh doanh giống thủy sản nội địa do cơ quan quản lý Nhà nước cấp) khi bán ra sản phẩm là giống thủy sản nếu đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn, chất lượng do Nhà nước ban hành thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Chinhphu.vn