In bài viết

Hộ nghèo phát sinh từ 1/1/2020 có được hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng?

(Chinhphu.vn) – Hộ nghèo nào được hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 42/NQ-CP? Có chính sách hỗ trợ cho hộ mới thoát nghèo không? Có phải 100% hộ nghèo, cận nghèo đều được hỗ trợ không? Địa phương có chuẩn nghèo riêng thì thực hiện thế nào?... Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa giải đáp loạt thắc mắc liên quan đến vấn đề này.

13/05/2020 06:11

Chỉ hỗ trợ các nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách tính đến hết ngày 31/12/2019

Đối tượng hộ nghèo được hỗ trợ

Ông/bà Nguyễn Hải Hồng hỏi: Người thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, có tên trong danh sách đến ngày 31/12/2019 được UBND xã quyết định công nhận, chết trước thời điểm ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TTg hoặc sau thời điểm ban hành Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh có được hưởng chính sách hỗ trợ do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CPQuyết định 15/2020/QĐ-TTg không?

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời: Người thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo cuối năm 2019 (có tên trong danh sách thành viên hộ gia đình đến ngày 31/12/2019 theo Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND xã cấp) và chết trước thời điểm 1/4/2020 không thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Có chính sách hỗ trợ cho hộ mới thoát nghèo không?

Bà Mỹ Duyên: Hộ vượt nghèo thì có nằm trong chính sách hỗ trợ Covid-19 không và nếu có thì tôi cần làm giấy tờ như thế nào?

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời: Theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, không có quy định hỗ trợ cho hộ mới thoát nghèo có mức thu nhập từ mức sống trung bình trở lên (cao hơn mức chuẩn cận nghèo). 

Tất cả các thành viên trong hộ nghèo được hỗ trợ?

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy: Hộ nghèo được phê duyệt thời điểm trước 31/12/2019 có 1 thành viên đi tù, thành viên đó có được hỗ trợ theo gói an sinh xã hội không?

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời: Thành viên đi tù, mất quyền công dân và được xác định chuyển khỏi hộ gia đình có tính chất lâu dài sẽ không được nhận hỗ trợ (theo quy định về Hộ gia đình tại Phụ lục số 3d ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội).

Có phải 100% hộ nghèo, cận nghèo đều được hỗ trợ không?

Bà Nông Thị Thoải: Có phải 100% hộ nghèo, cận nghèo trên cả nước đều được hỗ trợ không? Công văn ở xã tôi chỉ được 2-3 người đặc biệt khó khăn mới được hưởng chế độ.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời: Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31/12/2019 của địa phương được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận theo chuẩn nghèo quốc gia quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp địa phương có chuẩn nghèo riêng thì thực hiện theo chuẩn nghèo của địa phương.

Do vậy, để được giải đáp cụ thể, đề nghị ông/bà liên hệ trực tiếp với UBND cấp xã nơi cư trú.

Địa phương có chuẩn nghèo riêng thì thực hiện theo chuẩn nghèo của địa phương

Bà Trần Thị Ngọc Phụng: Tôi được biết, Nhà nước có hỗ trợ công nhân thuộc gia đình nghèo khó khăn trong mùa dịch Covid-19. Tôi nghỉ việc từ đầu tháng 12/2019 đến nay tôi vẫn chưa tìm được việc làm, vậy trường hợp của tôi có được Nhà nước hỗ trợ không? Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo có sổ hộ nghèo, giờ vào mùa dịch cả nhà không ai đi làm được, ai cũng thất nghiệp, vậy Nhà nước có hỗ trợ cho gia đình nghèo trong mùa dịch Covid-19 không?

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời: Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31/12/2019 của địa phương được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận theo chuẩn nghèo quốc gia quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp địa phương có chuẩn nghèo riêng thì thực hiện theo chuẩn nghèo của địa phương.

Thành viên hộ nghèo tham gia nghĩa vụ quân sự có được hỗ trợ không?

Ông Dư Đức Tùng: Trường hợp thành viên hộ nghèo, cận nghèo tham gia nghĩa vụ quân sự sau ngày 31/12/2019 có được hỗ trợ 750.000 đồng/nhân khẩu không?

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời: Theo quy định hiện hành, căn cứ danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31/12/2019 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát, xác định người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp xã quản lý; lập danh sách, đề nghị UBND cấp huyện tổng hợp, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Các nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được phê duyệt phát sinh từ ngày 1/1/2020 đến nay (ví dụ như mới sinh, có thêm con dâu/rể, bộ đội xuất ngũ trở về gia đình,…) thì không hỗ trợ. 

Do vậy, để được giải đáp cụ thể, đề nghị ông/bà liên hệ trực tiếp với UBND cấp xã nơi cư trú.

Nhân khẩu phát sinh sau ngày 31/12/2019 có được hỗ trợ không?

Bà Trần Thị Thuận: Theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận trước ngày 31/12/2019 thì được hỗ trợ. Vậy nhân khẩu nghèo, cận nghèo phát sinh sau ngày 31/12/2019, ví dụ như: con dâu,mới sinh chuyển về thì có được hỗ trợ không?

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời: Chỉ hỗ trợ các nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách tính đến hết ngày 31/12/2019. Không hỗ trợ với các nhân khẩu phát sinh mới sau ngày 31/12/2019 (ví dụ như mới sinh, có thêm con dâu/rể, bộ đội xuất ngũ trở về gia đình,…).

Chỉ được hỗ trợ 1 chính sách với mức hỗ trợ cao nhất

Ông Nguyễn Văn Tuyển: Gia đình tôi thuộc diện cận nghèo và 2 con tôi thuộc diện bảo trợ xã hội, thì khi nhận hỗ trợ do Covid-19 của Nhà nước tôi có được nhận cả 2 diện nêu trên hay chỉ 1 trong 2 thôi? Tại xã của tôi thì người ta thông báo là: Trong một gia đình nếu thuộc nhiều đối tượng như trên thì chỉ nhận hỗ trợ theo 1 đối tượng không được cả 2 đối tượng, như vậy xã tôi làm đúng hay sai?

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời: Trong một gia đình, nếu thành viên trong hộ thuộc diện hưởng nhiều chính sách thì sẽ chỉ được hỗ trợ 1 chính sách với mức hỗ trợ cao nhất.

Hỗ trợ nhà ở không nằm trong gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

Bà Trần Thị Ngọc Phụng: Tôi ở khu vực Thới Hoà 1, phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Gần nhà tôi có hộ gia đình ông Kình và bà Hai là hộ nghèo nhà cửa tạm bợ mục nát, hộ ông bà được nằm trong danh sách hỗ trợ cho nhà của địa phương từ đầu năm 2019 đến nay, Địa phương nhiều lần đến chụp hình nhà ông bà nhưng tới nay vẫn không thấy xây cất hay sửa chữa lại nhà cho ông bà. Nay sắp đến mùa giông bão, tôi thấy căn nhà ông bà khó trụ được qua mùa giông bão. Nay tôi xin hỏi ý kiến và đề nghị cơ quan chức năng sớm hỗ trợ kịp thời cho ông bà có chỗ nương tựa trong mùa giông bão tới, cho con cái ông bà yên tâm học hành không phải lo về an toàn và nơi trú ngụ.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời: Việc hỗ trợ nhà ở không nằm trong gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cho người dân trong thời gian chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, do đó đề nghị ông/bà tới làm việc tại trụ sở xã, phường nơi cư trú để đề xuất việc hỗ trợ, kêu gọi ủng hộ để làm nhà ở.

Bắt đầu chi trả hỗ trợ từ ngày 4-5/5/2020

Bà Trương Thị Hà Thanh: Gia đình tôi thuộc hộ nghèo tại địa phương. Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã làm gia đình tôi mất hoàn toàn thu nhập. Tôi đọc thông tin trên báo đài được biết hộ nghèo là đối tượng được hưởng hỗ trợ của Nhà nước do dịch Covid-19, tuy nhiên ở địa phương tôi (tỉnh Hà Nam) chưa thấy thông báo thủ tục nhận như thế nào, danh sách hộ nghèo được hỗ trợ và thời gian cụ thể.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời: Qua trao đổi với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam, việc chi trả chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Thành phố Phủ Lý sẽ bắt đầu từ ngày 4-5/5/2020 tại một số điểm như Trụ sở UBND phường hoặc điểm chi trả khác do Phường quyết định.

Chinhphu.vn