In bài viết

Hồ sơ cấp phép xây dựng có cần kèm biên lai nộp thuế?

(Chinhphu.vn) - Ông Trương Đình Vương (Hà Giang) làm hồ sơ cấp phép xây dựng, có đủ thành phần hồ sơ theo danh mục thủ tục hành chính, nhưng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện trả lời là còn thiếu biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho nhân công và thuế xây dựng theo công văn của UBND huyện ban hành năm 2015.

06/09/2022 11:02

Tuy nhiên, trong quy định của thủ tục hành chính và Điều 11 Thông tư số 15/2016/TT-BXD thì ông Vương không thấy có quy định về biên lai nộp thuế trong thành phần hồ sơ. Ông Vương hỏi, việc huyện quy định như vậy là đúng hay sai?

UBND huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang trả lời vấn đề này như sau:

Ngay sau khi nhận được phản ánh của ông Trương Đình Vương, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã trực tiếp làm việc với ông về nội dung phản ánh và đã trả lời, giải thích như sau:

Theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và các văn bản thi hành Luật thì: Đối tượng nộp thuế GTGT và thuế TNDN là các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Như vậy, các tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng là đối tượng phải đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT và thuế TNDN với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký kinh doanh hoặc nơi thi công xây dựng công trình.

Các Văn bản quy định thu các loại thuế liên quan đến hoạt động xây dựng nhà tư nhân trên địa bàn thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, gồm: Công văn số 3700/TCT-DNK ngày 11/11/2004 của Tổng cục Thuế về thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân; Công văn số 1190/UBND-KTTH, ngày 30/7/2015 của UBND huyện Quản Bạ về việc tăng cường quản lý chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân.

Theo đó, Công văn số 3700/TCT/DNK ngày 11/11/2004 của Tổng Cục Thuế trả lời ý kiến của đại biểu Quốc hội và gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nội dung: "Nhằm thực hiện thu thuế GTGT, thuế TNDN đúng quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các địa phương tăng cường biện pháp quản lý, phối hợp với các ngành chức năng liên quan và chính quyền địa phương có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các đối tượng nhận thầu xây dựng không đăng ký kê khai nộp thuế, nhằm thu đầy đủ theo Luật định đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân, thay vì áp dụng biện pháp thu thuế chủ hộ nộp thay chủ thầu xây dựng".

Do vậy, nhằm tránh thất thu khoản phí xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ của các hộ dân trên địa bàn thị trấn Tam Sơn, do các tổ thợ được hộ gia đình thuê xây dựng nhà không đăng ký kê khai nộp thuế; đồng thời để ràng buộc giữa hộ gia đình với các tổ thợ, ngày 30/7/2015 Chi cục Thuế huyện Quản Bạ đã tham mưu cho UBND huyện ký ban hành Công văn số 1190/UBND-KTTH về việc tăng cường quản lý chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện, trong đó có nội dung nêu rõ: "Giao cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Khi các chủ công trình đến xin giấy phép xây dựng, căn cứ đơn xin cấp phép và quy mô xây dựng công trình, yêu cầu chủ công trình đôn đốc người nhận thi công xây dựng thực hiện nghĩa vụ thuế, hoặc đến cơ quan thuế kê khai nộp thuế thay cho chủ thầu xây dựng, theo diện tích đề nghị cấp phép xây dựng. Khi có chứng từ (biên lai thuế) do cơ quan thuế cấp cho chủ công trình, đồng thời dự thảo giấy phép xây dựng trình UBND huyện cấp phép xây dựng để chủ công trình tiến hành xây dựng đúng theo quy định".

Sau khi làm việc, ông Trương Đình Vương đã hiểu, nắm được các quy trình thủ tục hành chính và không có ý kiến kiến nghị, phản ánh gì thêm.

Chinhphu.vn