In bài viết

Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng đại học, cao đẳng

(Chinhphu.vn) - Con của bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (Hải Phòng) đạt giải Nhì Quốc gia môn Sinh học năm 2014. Theo văn bản hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo, con bà Mai được bảo lưu tuyển thẳng đại học.

02/08/2015 08:02

Bà Mai hỏi, năm nay con bà muốn đăng ký tuyển thẳng vào trường Đại học Y Hà Nội, hoặc Đại học Y Dược Hải Phòng thì áp dụng như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, những trường hợp được bảo lưu tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, cần làm một bộ hồ sơ bao gồm:

- Phiếu đăng ký tuyển thẳng theo mẫu tại các sở giáo dục và đào tạo hoặc trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Bản sao hợp lệ chứng nhận đoạt giải trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

- 2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc và 2 ảnh chân dung cở 4x6 cm; gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo nơi học sinh cư trú trước ngày 25/5/2015; các Sở tập hợp và gửi về trường thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng trước ngày 5/8/2015.

Chinhphu.vn