In bài viết

Hồ sơ đề nghị tính hưởng BHXH thời gian trong quân đội

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Văn Nhu sinh năm 1947, nhập ngũ tháng 9/1968. Tháng 1/1974, ông phục viên về địa phương, tham gia HTX Nông nghiệp Nghĩa Lộ, xã Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây (nay là phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội).

25/01/2021 08:02

Tháng 9/1989 - 12/2004, ông Nhu làm Ủy viên Ủy ban – Văn hóa Xã hội xã Yên Nghĩa và nghỉ hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng từ ngày 1/5/2005.

Từ khi phục viên về địa phương ông Nhu chưa hưởng chế độ theo các Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 và số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Vậy, thời gian ông Nhu tham gia quân đội có được cộng nối với thời gian đã đóng BHXH tại xã Yên Nghĩa (nay là phường Yên Nghĩa) để tính hưởng BHXH không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Do ông không cung cấp hồ sơ, giấy tờ liên quan đến thời gian công tác nói trên nên BHXH Việt Nam không có đủ căn cứ để trả lời.

Đề nghị ông hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT nộp cơ quan BHXH để được xem xét, giải quyết.

Chinhphu.vn