In bài viết

Hồ sơ điều chỉnh nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

(Chinhphu.vn) – Chú của bà Phạm Hồng Chi là lãnh đạo một cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nên thuộc diện quản lý của Ban chăm sóc sức khỏe tỉnh ủy và đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

18/05/2021 14:02

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH

Khi cơ quan của chú bà Chi sáp nhập về TP. Cần Thơ thì đóng BHXH, BHYT, BHTN tại BHXH TP. Cần Thơ.

Bà Chi được biết, nếu nơi cấp thẻ BHYT ở Cần Thơ thì chú của bà chỉ được đăng ký nơi khám, chữa bệnh ban đầu là tuyến huyện tại Sóc Trăng.

Bà Chi hỏi, thủ tục để chuyển nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh đối với chú của bà như thế nào?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Để được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu thuận tiện với nơi công tác, cư trú, đề nghị chú của bà đến BHXH TP. Cần Thơ và nộp hồ sơ để được xem xét, giải quyết.

Hồ sơ gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam) kèm theo các giấy tờ chứng minh thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh/thành phố.

Qua trao đổi với BHXH TP. Cần Thơ, trường hợp chú của bà đã được điều chỉnh nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu về Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng theo đúng quy định.

Chinhphu.vn