In bài viết

Hồ sơ dự thầu bị loại là đúng hay sai?

(Chinhphu.vn) – Công ty ông Nguyễn Đức Hải (Hà Nam) tham gia đấu thầu một gói thầu giám sát nhưng bên mời thầu đã đánh giá và loại hồ sơ dự thầu của công ty với lý do không bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

06/12/2018 08:02

Hồ sơ dự thầu của công ty cơ bản đã đáp ứng tất cả tiêu chí trong hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên trong phần đề xuất nhân sự cho gói thầu thì cán bộ mà công ty đề xuất làm tổ trưởng tổ giám sát lại là cán bộ trước đây đã công tác tại một đơn vị tư vấn và trực tiếp ký hồ sơ thiết kế và hồ sơ mời thầu với vai trò là lãnh đạo công ty nhưng đã nghỉ việc hoàn toàn ở công ty tư vấn thiết kế và lập hồ sơ mời thầu nói trên trước khi hồ sơ mời thầu được phát hành rộng rãi và hiện công tác tại công ty ông Hải.

Ông Hải hỏi, hồ sơ dự thầu công ty bị loại là đúng hay sai và có vi phạm đến các luật, nghị định hiện hành về công tác đấu thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm d, Khoản 6, Điều 89 Luật Đấu thầu quy định một trong các hành vi không bảo đảm công bằng, minh bạch là cá nhân thuộc bên mời thầu, chủ đầu tư nhưng trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư hoặc tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư hoặc là người đứng đầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu đối với các gói thầu, dự án do cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, nhà đầu tư tham dự thầu.

Điểm a, Khoản 4, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu tư vấn khi nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên.

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Đối với vấn đề của ông Hải, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Chinhphu.vn