In bài viết

Hồ sơ giải quyết chế độ người bị nhiễm chất độc hóa học

(Chinhphu.vn) – Bố đẻ ông Nguyễn Đăng Khoa (TP. Hà Nội) nhập ngũ năm 1971, tham gia chiến đấu tại Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, bị thương cuối năm 1974 hưởng chế độ thương binh loại 1, tỷ lệ thương tật 81%.

29/11/2017 08:02

Gần đây bố của ông Khoa khám và điều trị thiểu năng tuần hoàn não, đột quỵ não, đái tháo đường tuýp 2. Ông Khoa hỏi, bố của ông có được hưởng chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Điều kiện xác lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học gồm:

- Giấy tờ chứng minh tham gia chiến đấu tại vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học theo quy định tại Khoản 2, Điều 27, Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013; Điều 5, Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tóm tắt bệnh án điều trị của bệnh viện từ tuyến huyện trở lên theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 10, Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trường hợp bố của ông nếu có các giấy tờ theo quy định thì thực hiện xác lập hồ sơ và liên hệ với cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội ở địa phương để được xem xét giới thiệu khám giám định.

Chinhphu.vn