In bài viết

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần

(Chinhphu.vn) - Ông Mùi Liều muốn thành lập chi nhánh công ty cổ phần tại Lào Cai. Ông hỏi hồ sơ cần những giấy tờ gì?

29/12/2023 08:02

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 31 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4/11/2021 của Chính phủ quy định trình tự thủ tục hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh.

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

"1. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo thành lập chi nhánh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

b) Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần về việc thành lập chi nhánh

c) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh".

Đăng Khôi