In bài viết

Hồ sơ xét tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

(Chinhphu.vn) – Ông Trần Tám (ttam_quangbat@yahoo.com) hỏi: Bà nội tôi có 2 con là liệt sĩ, 1 người có Bằng Tổ quốc ghi công. Bà nội tôi đã chết thì có được truy tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" không?

15/07/2013 11:11

Về vấn đề này, ông Nguyễn Duy Kiên, Phó Cục trưởng Cục Người có công (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) trả lời như sau:

Theo qui định tại Điều 2 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ, những bà mẹ có 2 con trở lên là liệt sĩ thuộc diện được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Theo qui định tại Điều 4 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP thì Bản sao Bằng Tổ quốc ghi công là một trong những giấy tờ phải có trong hồ sơ đề nghị xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Như vậy, trường hợp của bà nội ông cần phải có 2 Bằng Tổ quốc ghi công của 2 liệt sĩ mới đủ căn cứ để làm hồ sơ xét danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Người có công (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Đối tượng được truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

- Điều kiện xét tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”