In bài viết

Hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

(Chinhphu.vn) - Công ty bà Đoàn Thị Khánh Linh (TPHCM) nộp hồ sơ xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho một người nước ngoài cư trú ở Việt Nam từ năm 2020 đến nay để làm gia hạn Giấy phép lao động (nộp online, bưu điện đến lấy hồ sơ).

23/09/2022 07:02

Người nước ngoài có đăng ký tạm trú online trên website lưu trú của cơ quan công an. Tuy nhiên, Sở Tư pháp yêu cầu, ngoài Tờ khai, Hộ chiếu thì phải nộp thêm Hộ khẩu/Giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú.

Bà Linh được biết từ ngày 1/7/2021, thành phần hồ sơ khi thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp gồm: Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP); bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Bà Linh hỏi, Sở Tư pháp yêu cầu nộp các giấy tờ nêu trên có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp trả lời như sau:

Thực hiện Khoản 4, Điều 37 Luật Cư trú năm 2020, ngày 23/6/2021, Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1050/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

Theo đó, kể từ ngày 1/7/2021, thành phần hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp không còn sổ hộ khẩu đối với công dân Việt Nam và không còn thẻ thường trú hoặc tạm trú đối với người nước ngoài.

Tuy nhiên, TPHCM là địa phương đông dân với số lượng yêu cầu Phiếu lý lịch tư pháp rất lớn. Bên cạnh đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không tích hợp thông tin của người nước ngoài nên các Sở Tư pháp, trong đó có Sở Tư pháp TPHCM gặp rất nhiều khó khăn khi xác định chính xác thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Để khắc phục khó khăn từ thực tiễn nêu trên, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ sửa đổi Quyết định số 1050/QĐ-BTP, trong đó thành phần hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu đối với người nước ngoài vẫn có thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú.

Chinhphu.vn