In bài viết

Hỗ trợ ăn trưa 120.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo vùng đặc biệt khó khăn

(Chinhphu.vn) – Đó là quy định được nêu trong dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định do liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ xây dựng.

19/06/2012 17:32

Trẻ học mẫu giáo ở miền núi được hỗ trợ 120.000 đồng/tháng. Ảnh minh họa

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ gồm: Trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, núi cao, hải đảo và các xã, thôn, bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; trẻ có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo; trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế được hỗ trợ ăn trưa là 120.000 đồng/tháng/cháu.

Dự thảo quy định, đối với đối tượng trẻ em mẫu giáo 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg thì thực hiện hỗ trợ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT- BGDĐT- BTC

Còn trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi dân tộc rất ít người đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 2123/QĐ-TTg được thực hiện hỗ trợ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH.

Việc chi trả kinh phí hỗ trợ ăn trưa được cấp theo số tháng thực học, tối đa 9 tháng/năm học. Mỗi trẻ được hưởng chính sách hỗ trợ tối đa trong 3 năm học. Năm học được hưởng là năm học mà trẻ đạt đến 3 tuổi, 4 tuổi hoặc 5 tuổi theo giấy khai sinh.

Việc chi trả kinh phí hỗ trợ ăn trưa được thực hiện 2 lần trong năm: lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm; lần 2 chi trả đủ 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4 hàng năm.

Liên Bộ dự kiến 2 phương thức là chi hỗ trợ bữa ăn trưa cho trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non (khuyến khích cơ sở giáo dục mầm non tổ chức nấu ăn tập trung cho trẻ) hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người giám hộ, người nhận nuôi.

Trần Mạnh