In bài viết

Hỗ trợ thân nhân liệt sĩ tới 1,7 trđ/người/năm để đi viếng mộ

(Chinhphu.vn) – Thân nhân liệt sĩ (không quá ba người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ khi thăm viếng mộ liệt sĩ được Nhà nước hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn mỗi năm một lần.

28/12/2018 09:02

Bố của bà Dương Thị Hồng Hạnh (TP. Hà Nội) là liệt sĩ Dương Văn Đức, hy sinh tại chiến trường miền Nam. Phần mộ đã được quy tập về nghĩa trang Long An, bà Hạnh là con gái duy nhất, mẹ bà đã tái giá và chồng của bà Hạnh vào thăm viếng mộ bố của bà. Bà Hạnh hỏi, bà, mẹ của bà và chồng của bà có được thanh toán tiền đi lại không? Số tiền cụ thể là bao nhiêu?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Điều 64 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng có quy định:

"Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ được hỗ trợ khi thăm viếng mộ liệt sĩ trong nước đối với các trường hợp sau: Mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ; trường hợp liệt sĩ chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sĩ nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang; Liệt sĩ có thông tin địa phương nơi hy sinh ghi trong giấy báo tử hoặc theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử.

Thân nhân liệt sĩ (không quá ba người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ khi thăm viếng mộ liệt sĩ được Nhà nước hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn mỗi năm một lần”.

Tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này cũng quy định: “Thân nhân người có công là cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi). Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ…”.

Tại Khoản 3 Điều 17 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 3/6/2014 hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ quy định:

Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn theo khoảng cách từ nơi cấp giấy giới thiệu đến nghĩa trang có mộ liệt sĩ hoặc địa phương nơi liệt sĩ hy sinh. Mức hỗ trợ mỗi năm một lần đi thăm viếng đối với một liệt sĩ như sau:

- Khoảng cách dưới 100km: Mức hỗ trợ 150.000 đồng/người.

- Từ 100km đến dưới 300km: Mức hỗ trợ 300.000 đồng/người.

- Từ 300km đến dưới 500km: Mức hỗ trợ 500.000 đồng/người.

- Từ 500km đến dưới 1.000km: Mức hỗ trợ 800.000 đồng/người.

- Từ 1.000km đến dưới 1.500km: Mức hỗ trợ 1.100.000 đồng/người.

- Từ 1.500km đến dưới 2.000km: Mức hỗ trợ 1.500.000 đồng/người.

- Từ 2.000km trở lên: Mức hỗ trợ 1.700.000 đồng/người”.

Trường hợp của bà, đề nghị bà liên hệ với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi đang quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ để được xem xét, trả lời theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn