In bài viết

Hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng đường Quý Sa - Tằng Loỏng (Lào Cai)

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh Lào Cai trong kế hoạch hàng năm tối đa 350 tỷ đồng để thực hiện Dự án đường Quý Sa (huyện Văn Bàn) - Tằng Loỏng (huyện Bảo Thắng); thời gian hỗ trợ trong 3 năm (từ năm 2015).

12/05/2014 16:10

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xử lý cụ thể, bảo đảm hiệu quả đầu tư và đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Lào Cai có trách nhiệm phê duyệt dự án theo quy định, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được hỗ trợ nêu trên; chịu trách nhiệm bố trí đủ số vốn còn lại, phần tăng thêm và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành dự án.

Phan Hiển