In bài viết

Hòa Bình: Bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026

(Chinhphu.vn) – Sáng 28/6, HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.

28/06/2021 10:02
Các thành viên HĐND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Báo Hòa Bình

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và kết quả xác nhận tư cách 58 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp đó, HĐND tỉnh thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự HĐND, UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 và tiến hành bầu cử.

Kết quả, ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử chức vụ  Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu đạt 100% (58/58).

Bà Nguyễn Thị Cẩm Phương và ông Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu cũng đã bầu Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban các Ban của HĐND tỉnh gồm 7 thành viên.

Về nhân sự UBND tỉnh, ông Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016- 2021 tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Các ông: Nguyễn Văn Toàn, Quách Tất Liêm, Nguyễn Văn Chương, Đinh Công Sứ tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh bầu 20 Ủy viên UBND tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

BT