In bài viết

Hòa Bình công bố cấp độ dịch màu xanh theo Nghị quyết 128

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Hòa Bình vừa có quyết định về công bố mức độ dịch COVID-19 hiện tại theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

19/10/2021 14:21

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ; xét đề nghị của Sở Y tế, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 2367/QĐ-UBND về công bố mức độ dịch COVID-19 hiện tại trên địa bàn.

Theo đó, 9 huyện, 1 thành phố với tổng cộng 151 xã/phường/thị trấn của tỉnh Hòa Bình đều có cấp độ dịch COVDI-19 là cấp 1-nguy cơ thấp (bình thường mới), tương ứng với “màu xanh”.

Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới.

Trong công tác đón công dân trở về từ TPHCM và một số tỉnh phía nam, đến ngày 15/10, tỉnh Hòa Bình đã cơ bản hoàn thành công việc này khi tiếp nhận gần 400 công dân trở về quê an toàn.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh đã yêu cầu các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn.

Đến hết ngày 18/10, toàn tỉnh đã tiêm được tổng cộng 461.029 liều vaccine/597.953 dân số trong độ tuổi quy định; đạt 77,1% dân số được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine.

BT